Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Защо Създателят иска да спаси всички хора

ЗА КАКВО Е СЪЗДАДЕНО ЧОВЕЧЕСТВОТО

ТОЗИ материал от сайта НЕ МОЖЕ да бъде препубликуван!

Защо Създателят иска да спаси всички хора? Това е заради Неговата любов към тях и защото Той ги е дарил с живот.

По време на тази последна фаза от цикъла на Формиране, Стазис, Дегенерация и Разрушение на Космоса, Създателят е прекарал 200 милиона години, създавайки Трите сфери, както и планирайки и въвеждайки многото начини и възможности, чрез които могат да бъдат спасени хората, и същевременно полагайки основите на човешката култура, мисъл и поведение. Освен това Той използва Своето собствено божествено тяло, за да намали и разреши греховната карма на множеството животи! Той е дал всичко от Себе Си, за да спаси всички животи.

В течение на тези 200 милиона години Създателят се е прераждал в множество тела едновременно, безброй пъти, и е полагал основите на културата на човечеството в този свят, като същевременно е съблюдавал и пазил морала на човечеството; това е направено, за да могат хората един ден – когато настъпят Последните Времена и дойде епохата на спасението – да отговорят на стандарта, определен за тях от божествените същества. Душите на хората са се прераждали многократно през дългите и изтекли епохи на историята, и са прекарали десетки милиони години в очакване. С течение на времето истинските тела на душите на повечето хора по света (и това важи за всички етноси и раси) са установили някаква форма на родствена връзка със Създателя. Това е направило Създателя да обича още повече хората по света, Неговите хора. С пристигането на Последните Времена не се позволява на живот без такава връзка да се роди като човек; това се прави, за да се гарантира, че задачата по спасението може да бъде по - добре изпълнена. Така, по това време истинските тела на хората на тази Земя са тези на Неговите хора. Това се отнася също и за божествата, в които хората вярват, и които са се въплъщавали като човешки същества, и са служели за предаване на духовни учения. Тяхната мисия е била, докато са били в човешка форма, да положат културната основа, предназначена от божественото за спасението на човека, което в крайна сметка идва от Създателя. Добродетелните и автентични религии, които те са оставили на този свят, са за да поддържат морала, докато хората очакват окончателното си спасение от Създателя. Създателят има право да обича Своите хора и Неговата любов е още по - голяма към тези, които смята достойни за любов. Той има право на това и никой и нищо няма правото да се намесва! Това е Неговата най - висша благодат към тези животи!

Създателят е Господар на всички божествени същества в Космоса. Той е Създателят на Господа на господите, на Царя на царете и е Суверенът на всички животи - включително човешките животи, духовните същества и материалните неща в Трите сфери, всички от които са създадени от Него. Неговата любов е най - висшата и най - свята благословия за всички животи! Няма по - голяма чест за човек на този свят от това да бъде обичан от Него!

Мастър Хонгджи Ли
17 април 2023 г.

Превод БуднаEра-ЕпохалниВремена

ТОЗИ материал от сайта НЕ МОЖЕ да бъде препубликуван!

ЗА КАКВО Е СЪЗДАДЕНО ЧОВЕЧЕСТВОТО

Източник/ци: Why the Creator Seeks to Save All Life | Falun Dafa - Minghui.org