Бойко се похвали предизборно: Ежедневната работа и усилия на правителството дават резултати, чуждите инвестиции нарастват

„Ежедневната работа и усилия на правителството дават резултати! По предварителни данни на Българската народна банка в периода януари-август преките чуждестранни инвестиции нарастват със 196.3 млн. евро спрямо същия период на 2018 г. и са в размер на 603.5 млн. eвро“, отбеляза във Фейсбук премиерът Бойко Борисов. 

 
През август 2019 година положителното салдото по текущата сметка на България надвиши 1,1 млрд. евро, докато преките чуждестранни инвестиции се увеличиха със 76 млн. евро, но при тяхно сумарно увеличение от началото на годината с над 600 млн. евро, показват данни на БНБ за платежния баланс на нашата страна, съобщи БНР. 

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през август е положителен и в размер на 1,249 млрд. евро спрямо излишък за 1,1577 млрд. евро точно преди година (през август 2018-а). За първите осем месеца на годината текущата и капиталова сметка е на излишък от 4,8127 млрд. евро при доста по-скромен позитивен баланс от 2,8007 млрд. евро през същия период на 2018-а година. 

Салдото само по текущата сметка през август е положително и възлиза на 1,1756 млрд.  евро при излишък за 1,0229 млрд. евро точно година по-рано. За периода януари - август 2019-а година позитивният баланс по текущата сметка нарасна до 4,1502  млрд. евро спрямо излишък за 2,4133  млрд. евро през същия период на миналата година, според последните данни на БНБ. 

Търговското салдо на нашата страна през август е положително и в размер на 155,1 млн. евро при дефицит за 22,4 млн. евро през същия месец година по-рано, като износът на стоки се повишава със 106,6 млн. евро (увеличение с 4,6%) до 2,444 млрд. евро, докато вносът намалява със 70,9 млн. евро (с 3%), достигайки 2,2889 млрд. евро. 

В рамките на първите осем месеца на настоящата година търговското салдо е на дефицит от 372,4 млн. евро (0,6% от БВП), но при дефицит от цели 1,1997 млрд. евро (2,2% от БВП) през същия период на 2018-а година. 

В същото време износът на стоки се увеличи през периода януари - август с 859,1 млн. евро (с 4,8%) до 18,9201 млрд. евро, докато вносът на стоки за същия период нараства с 31,8 млн. евро (с 0,2%) до 19,2925 млрд. евро. 

Според данни на БНБ финансовата сметка през август е положителна и в размер на 689,5 млн. евро при излишък за 444,6 млн. евро година по-рано, като от началото на годината излишъкът по финансовата сметка е в размер на 2,4604 млрд. евро (4,2% от БВП) при положителна стойност от 2,4141 млрд. евро през януари - август 2018-а година. 

Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават през август със 76 млн. евро, но при тяхно увеличение със 237,7 млн. евро година по-рано, като през първото осем месеца на годината те нарастват със 196,3 млн. евро след повишение с 407,2 млн. евро през януари - август 2018-а година. 

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна през първите осем месеца на настоящата година идват от Холандия (241,9 млн. евро), следвана от Германия (191,4 млн. евро) и Великобритания (108,6 млн. евро). 

През август 2019-а година резервите на БНБ се понижават с 900,6 млн. евро при тяхно увеличение със 117 млн. евро година по-рано, като за първите осем месеца на настоящата година те намаляват със 745,8 млн. евро при повишение с 374,6 млн. евро през януари - август 2018-а година.

Източник/ци: http://epicenter.bg/

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...