Tyxo.bg counter

Защо политиците крият глава седем от Истанбулската Конвенция.

От една седмица в България всички медии и политици коментират Истанбулската Конвенция.
Герб удобно ни я представят като документ защитаващ жените, децата, мъжете от насилие.
БСП и Патриотите пък удобно заговориха за трети пол и джендъри, но истината в Истанбулската Конвенция и натиска защо трябва да бъде приета от всички страни членки на ЕС се крие в Глава седем член 60 и член 61, която гласи:

Задължително предоставяне на убежище без право на връщане.

Глава VII — Миграция и убежище. Член 60 — Молби за убежище, основани на пола. Точка 2: "Страните осигуряват тълкуване, отчитащо особеностите на пола, на всяко от основанията на Конвенцията, а когато бъде установено, че преследването, от което се опасява лицето, е на едно или повече от тези основания, кандидатите следва да получават статут на бежанец съгласно съответните приложими инструменти."

Глава VII. Член 60. Точка 3: "Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за разработване на отчитащи особеностите на пола процедури за приемане и служби за подкрепа на лицата, търсещи убежище, както и на насоки, свързани с пола, и процедури за убежище, отчитащи особеностите на пола, включително определяне на статут на бежанец и заявление за международна закрила."

Глава VII. Член 61 — Принцип за забрана на връщането: "Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за спазване на принципа за забрана на връщането в съответствие със съществуващите задължения съгласно международното право."

Скъпи сънародници, сега става ли ви ясно защо от ГЕРБ, някои техни учени на хранилка, също така и техните НПО - та толкова държат да се приеме Конвенцията в която има и цяла глава за финансиране от Европа на тези същите незащитени и един път приети по силата на тази Конвенция мигранти които няма да имаме право вече да връщаме в техните страни, толкова държат да бъде приета Истанбулската Конвенция и между другото конвенцията ще действа и на територията на самолети, кораби, влакове, яхти и всичко което се движи под флага на ЕС.

Източник: https://xaknews.blogspot.hk/2018/01/blog-post_424.html

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство

Харесайте facebook страницата ни