Tyxo.bg counter

Президентът на България Румен Радев незабавно да отмени постановление 208 на МС от 12 .08.2016 г.

ИЛИ

Официално обръщение на Воински съюз „Васил Левски“ до Президента на Република България!

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ–ГЕНЕРАЛ РУМЕН РАДЕВ

КОПИЕ ДО

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ-КМЕТ НА ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

ПРИЗИВ

ОТ

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ ВОЙНСКИ СЪЮЗ ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с БУЛСТАТ 176683247 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. Пирот 8А, представлявано от председателя Дико Ангелов Соколов, ЕГН 6202170489 и „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ШИПКА”, с БУЛСТАТ 176676427, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. Пирот 8А.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Българският народ избра Вас, достойния българин, доказал ценностни разбирания и характер в професионалния си и обществен живот.

Народът видя във Вас българин с убеждения, съответстващи на националните ни интереси и родни ценности, убеждения възприемани от болшинството истински българи, ценности отстоявани и от нашите деди.

Обещанието Ви да инициирате отмяна на позорното ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 на МС от 12.08.2016 година за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, Обн., ДВ, бр. 65 от 19.08.2016 г., в сила от 19.08.2016 г., прието от Министерския съвет, допълнително мотивира народа да посочи именно Вас като бъдещ Президент на Р. България.

Недоволството на жителите на гр. Елин Пелин, зад които твърдо стоим, е пряко свързано с действащото Постановление №208.

Считаме, че внасянето на предложение до служебното правителство за отмяна на Постановление № 208 на МС от 12.08.2016 година по никакъв начин не би нарушило конституционния порядък в Р. България.

На основание, чл.15 от Закона за нормативните актове, нормативните актове трябва да съответстват на Конституцията на Р.България. Многократно в обществото ни е обсъждан въпроса и е констатирано несъотъвествие на постановлението с конституционни разпоредби. Безспорно е и, че цитираното постановление допусна, въведе и утвърди дискриминационни разпоредби, нарушаващи правата и законните свободи на българските граждани.

На основание чл.11, ал.3, връзка с чл.6 от Закона за нормативните актове, компетентен властнически орган да отмени цитираното постановление е Министерски съвет при сегашното служебно правителство, без да е необходима санкция на българския парламент.

Запознати сме с непочтените атаки към Вас от всякакви неолиберални среди, органи и организации, поради което декларираме и заявяваме решителната си подкрепа за Вас.

Многобройните членове и симпатизанти на двете сдружения и милионите български граждани без разлика в техния етнос, пол и религия, които Ви подкрепиха на президентските избори, ние всички стоим непоколебимо зад Вас и вашите обещания.

Убедени сме, че няма да допуснете, каквато и да било намеса, от какъвто и да е характер, целяща промяна на възгледите и ценностните ви разбирания за бъдещето на България.

Считаме, че е време за внасяне на обещаното от Вас предложение, тогава в качеството Ви на достоен български генерал и кандидат за Президент, а поради това обещание и сега в качеството Ви на Президент на Република България.

Внасяне на предложение от Президента на Р. България до служебното правителство за отмяна на Постановление №208 ще е акт достатъчен да убеди всички почтени и достойни българи, че сте последователен в разбиранията си за национални ценности, български идеали и национални интереси, и ще прекрати спекулациите и предположенията, че ще бъдете непоследователен и безволев в действията си.

ДЪРЖИМ НА ВАС! 

ПОЧИТАНИЯ: СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ ВОЙНСКИ СЪЮЗ ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство

Харесайте facebook страницата ни