Tyxo.bg counter

Партиите и ЦИК прегазиха Изборния кодекс! ИЗБОРИТЕ ВЕЧЕ СА НЕЗАКОННИ!

Партиите и ЦИК прегазиха Изборния кодекс!
ИЗБОРИТЕ ВЕЧЕ СА НЕЗАКОННИ!

Сроковете, посочени в Кодекса, не са спазени.
Изборите са на 26 март според Указа на президента Радев.
Давам извадка от Изборния кодекс и фактите:

Чл. 82. (1) Не по-късно от 60 дни преди изборния ден по решение на централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, се представя в Централната избирателна комисия заявление за регистрация.

Днес, 8 февруари заявления подадоха 18 партии
Партиите ГЕРБ, „ВОЛЯ“ на Веселин Марешки, „Движение за радикална промяна Българската пролет“ на Велизар Енчев и „Българско национално обединение“. се регистрираха по-рано от днешната дата, започвайки от 2 февруари.
Но според записаните в Закона „60 дни по-рано“ означава дата не по-късна от 25 януари !!! Тогава, когато нито една, ама нито една-единствена партия не се беше регистрирала! Законът не е спазен и съответно още отсега участието на партиите в изборите е незаконно. Защото той забранява регистрация след крайната дата.

А ето и още една извадка от Изборния кодекс и фактите:
Чл. 84. (1) Коалиции от партии за участие в изборите могат да образуват само партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия по реда на чл. 82.
(2) Коалициите от партии по ал. 1 се регистрират въз основа на заявление за регистрация, представено в Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден.

Не по-късно от 50 дни означава крайна дата за регистрация на 4 февруари.
Регистрирани коалиции до тази дата нямаше.
Има още едно нарушение във връзка с изборите, като са прегазени алинеи на чл. 26:
Чл. 26. (1) Централната избирателна комисия:
3. (изм. – ДВ, бр. 17 от 2013 г.) издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане на този кодекс не по-късно от 60 дни преди изборния ден….
4. при произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България определя условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната не по-късно от 70 дни преди изборния ден; решението се изпраща на Министерството на външните работи не по-късно от 69 дни преди изборния ден;

Как се е получело това разминаване в датите?
Получи се с Решение на ЦИК № № 4133-НС от 26.01.2017, което определи други дати. Разбирам, че са се получили правни проблеми покрай късите срокове.  Но не е работата, нито е право на ЦИК да променя и коригира закони и кодекси. Това ми намирисва на тоталитарна система . в която законите се прилагат или не се прилагат по целесъобразност. Изразявам тревогата си, че няма да е проблем да бъдат обжалени изборните резултати и то с основание на фона на прегазването на Изборния кодекс. И още по-голямата си тревога: ако ЦИК е прегазил Изборния кодекс, каква е гаранцията ни, че няма да фалшифицира и резултатите от изборите, както досега неведнъж се е случвало (факти, документи и факсимилета от такива решения може да видите в профила ми покрай датите на всички избори в последните години).

Григор Лилов,  Фейсбук 

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство

Харесайте facebook страницата ни