Tyxo.bg counter

Това е договорът за заем от 8 милиарда евро, с този договор директно се вкарва Борисов, Горанов и целия ГЕРБ в затвора

Това е договорът за заем от 8 милиарда евро, с този договор директно се вкарва Бойко Методиев Борисов, Владислав Горанов, Цецка Цачева и целия ГЕРБ в затвора.

Става дума за това, че България се отказва от имунитет, /суверенитет/ или иначе казано гарант по договора е цялото имущество на държавата. Изключение са посолствата, които не са българска територия, собствеността на финансовото министерство и имуществото на министерството на отбраната.

 

ТОВА Е ТЕКСТЪТ ОТ ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМА , С КОЙТО СЕ ДОКАЗВА, ЧЕ  ПОДПИСАЛИТЕ ГО СА ДЪРЖАВНИ ИЗМЕННИЦИ, И ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪДЕНИ ЗА ДЪРЖАВНА ИЗМЯНА, не такава измислена „държавна  измяна“ като при Алексей Петров, а ИСТИНСКА ДЪРЖАВНА ИЗМЯНА!

Чл. 103. (Доп. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който, изпълнявайки държавна служба или поръчение пред чуждо правителство или международна организация умишлено ги води във вреда на републиката, се наказва с лишаване от свобода от десет до петнадесет години, както и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 9.

Чл. 107.  Който създаде затруднения разстройва или подравя промишлеността, транспорта, селското стопанство, паричната и кредитната система, други стопански отрасли или отделни стопански предприятия, като използува държавни учреждения, стопански предприятия или обществени организации, като възпрепятствува тяхната дейност, или като не изпълнява възложените му важни стопански задачи, се наказва за вредителство с лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи – с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

РАДИО42 

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство

Харесайте facebook страницата ни