Агенцията по лъжите се оплете в горите за заменките на земите... или обратното

Земеделският министър Десислава Танева публикува списък със 103 фирми, които следва да върнат пари, без да посочва конкретните суми сделка по сделка, съобщава Сега.

Изпълнителната агенция по горите се оплете в явни лъжи за изпадането на мастити бизнесмени от списъка със замени, за които ще трябва да се връщат пари на хазната. Както "Сега" писа, 29 от общо 132 сделки, сключвани в периода 2007-2009 г., се оказаха изрядни при повторните оценки на имотите. В групата на изрядните, които няма да връщат пари, са едни от най-големите и емблематични сделки. При останалите 103 сделки нанесената щета на бюджета е над 80 млн. лв., твърди земеделското министерство.

"Сега" поиска пълна информация за оценките на всички 132 замени по Закона за достъп до обществена информация, за да провери детайлно данните, но Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) отказа. Нещо повече - агенцията твърди, че 29-те спорни замени изобщо не са били обект на повторна оценка. Според версията на ИАГ те са били изключени от сделките, подлежащи на нова оценка, именно по указание на Брюксел. Това твърдение категорично не отговаря на истината, показа проверка на "Сега".

"Сега" поиска достъп по реда на закона за достъп до обществена информация до извършените нови оценки на замените от списъка, публикуван през 2013 г., на базата на които е установено кои частници са се облагодетелствали и колко следва да върнат. До новите оценки се стигна след решение на Европейската комисия, която установи, че в някои случаи частните имоти са надценени, а в други държавните са подценени. Такива сделки са неравностойни и онези от тях, сключвани след присъединяването на България към ЕС, представляват непозволена държавна помощ, реши ЕК през 2014 г. Брюксел указа на българските власти, че трябва да изготвят нови оценки на имотите по изрично посочена от ЕК методика и да изискат възстановяне на сумите при установявавне на разминаване с първончалните цени

В изпълнение на това решение и след няколко фалстарта в края на 2017 г. Изпълнителната агенция по горите сключи договор с държавната фирма "Агролеспроект" за повторна оценка на имотите, предмет на замяна. В техническата документация към тази обществена поръчка е публикуван изчерпателен списък на всички имоти, подлежащи на оценка - точно 131 на брой. В решението си - част 7, "Възстановяване" - Европейската комисия също е категорична, че българските власти трябва да оценят повторно всички 132 сделки и да решат окончателно въпроса, независимо от извършената от ЕК оценка в хода на производството.

В отговора си до "Сега" ИАГ отказва достъп до информация за оценките на конкретните имоти с аргумента, че това е служебна информация.

 Изпълнителният директор на ИАГ Мирослав Маринов твърди, че разрешава на вестник "Сега"  частичен достъп до информация само за площта и местоположението на имотите, заменени при 103-те сделки с нарушения. "Изрично уведомявам с настоящето, че не е налична исканата информацияи за 132 сделки, както е посочил заявителят, тъй като съгласно решение на комисията от 5.09.2014 г. (б.р. - цитира се пълното наименование на решението) само за 103 от 132 проверени в производството сделки е налице нарушение, поради което за останалите не е правена допълнителна оценка", пише в решение на ИАГ.

Щеше да е хубаво ИАГ да се е придържала към тази версия поне в представената частична информация за площта и местонахождението на имотите, но не би. Ден след получаването на полуотказа от ИАГ "Сега" получи достъп и до самата орязана информация с данните за мястото и площта на горите. Противно на решението на ИАГ да осигури достъп до площта и местоположението на имотите по 103 сделки на "Сега" са предоставени данни за 131 сделки.

Точно толкова са били дадени за повторна оценка според документацията на възложената на "Агролеспроект" обществена поръчка. Списъкът с подлежащи на оценка замени е публикуван имот по имот в рамките на публичната документация по обществената поръчка. За всички тези оценки "Агролеспроект" е получил заплащане и ако ИАГ твърди, че изпълнителят не е оценил 29 от 132 сделки, това означава, че е изпълнил това, за което му е платено, на 80%.

"Сега" изпрати и официално запитване до ЕК с молба за коментар на твърдението, че България не е оценила 29 от 132-та имота, спазвайки буквата на решението на ЕК, но отговор все още няма. Запознати с процедурата обаче са категорични, че отговорността за преценка на нанесените щети е на България. При самото разследване е представен списък от България, а не от ЕК, на базата на наличната към момента информация по разследването. България има право да поправи този списък при окончателното решение за въстановяване на държавната помощ, обясняват източници на "Сега".

Източник/ци: https://19min.bg/

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

ДЕВЕТ КОМЕНТАРА ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...