Румяна Ченалова: КОЙ от главните прокурори СЕ ЗАИНТЕРЕСУВА ОТ ТОЗИ ГРАБЕЖ?! – Добивът на злато в България е грабеж на века и геноцид!!!!!

.

Румяна Ченалова

Един разговор с проф.Вълко Гергелчев, създал последната карта на златните и сребърни пояси в България и т.н.златен триъгълник.

Според него България е една от най- богатите на злато държави в Европа и единствената със 166 типа полезни изкопаеми в ПРОМИШЛЕНИ количества.

В същото време националната служба по геология е закрита.

Първоначално находището в Челопеч се експлоатира от испанска фирма при 35%българско акционерно участие.Фирмата е внесла инсталация за отделяне на арсена, която обаче не се използва.

Първият концесионен договор предвижда 400т годишен добив на руда .Впоследствие , когато българската държава сключва договор с международната минна компания със седалище в Канада "Дънди Прешъс Металс" този добив се увеличава на 1 млн тона, а през 2006 - 2007г. - на 3 млн тона.

През 2007г. в резултат жалба на 27 български геолози този добив се ограничава от ВАС на 1 млн тона.

Въпреки това през 2019г. е добита 2 млн 200х. тона руда в Челопеч.

КОНТРОЛ НЯМА.

Канадците отчитат съдържание на злато 3,96гр на тон злато, а след обогатяване - 2,96гр.Според проф.Гергелчев това е абсурдно, тъй като след обогатяване на рудата златното съдържание се повишава 20пъти.

Намалява се / по документи/ количеството златни запаси.

Концесионната такса е престъпно ниска .В Германия ии Испания тази такса е 30%, , в Индия - 45%.В България при правителството на Костов таксата е 1,5%, при Л.Шулева - 0,75%, при Станишев - 2 -3%, но не повече от 8%.Реално обаче "Дънди Прешъс Металс" плаща 1,5%.

Българската държава не контролира и не знае реално какви количества златоносна руда се добива и безотговорно приема отчетените количества, върху които се начислява нищожна концесионна такса.При рудодобива се извличат над 40 компонента , много от които много скъпи, което не се отчита и плаща.

Общата загуба според проф.Гергелчев е 20- 30 млрд лева за периода от 10години.За тези години той е уведомявал всички български премиери.

КОЙ ОТ ГЛАВНИТЕ ПРОКУРОРИ СЕ ЗАИНТЕРЕСУВА ОТ ТОЗИ ГРАБЕЖ?!

Това е класически случай на безстопанственост.Вместо за пореден път прокуратурата да прави вече безмислени проверки на приватизацията, по- добре да образува проверки и досъдебни производства за тези престъпления, а правителството да прекрати договорите.И ако упорито не го правят от 2007г ЗАЩО ЛИ?

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://www.facebook.com/c

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

ДЕВЕТ КОМЕНТАРА ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...