15% обезценка на валутата/обедняване предвижда ERM: Топикономист

15% девалвация на националната валута при влизане в ERM е повече от вероятна, разкрива завършилият Framlingham College, Англия, и Lawrence University, САЩ, работил в сферата на международния бизнес и финанси в различни отрасли в Северна Америка, Европа, Русия и Югоизточна Азия топикономист Димитър Гетов. Самата МенТа Стоянова го призна, но заяви, както и писахме като каза, че 15% от 2 лева са 3 стотинки, а те са 30. ERM ще се отрази с 1/3 покачване на цените на стоките и услугите. Ето какво пише експертът:

ERM II (Exchange Rate Mechanism II – Механизъм на обменните курсове)или „чакалнята”, е всъщност именно тест за стабилността на валутата при освободен търговски курс в определени рамки. За да се тества стабилността,  се увеличава размерът на флуктуационната амплитуда на обменния курс (+-15% е абстрактното число, прието от ЕЦБ. Тук наука и статистика няма!).

Това означава, че банките ще могат (сега не могат) да търгуват легално с евра за левове по курс, НА КОЙТО Е РАЗРЕШЕНО ДА ПАДА до -15% от нивото на условното фиксиране, което днес е 1.95583 лева за евро, при ограничена флуктуационна амплитуда от +-5%.

Ако тази амплитуда бъде нормативно увеличена до +-15%, българският лев може да (и ще)  девалвира до максимално позволеното му ниво на девалвация (-15%), което на практика означава обезценка спрямо всички други валути. Това означава скок на цените на всичко, деноминирано в евра (при вноса задължително), което е реална инфлация. Реалната инфлация означава обедняване.

ERM II НЕ Е  гаранция за приемане в Еврозоната (приемане на еврото като официална валутна единица в България), нито някъде е написано, че там се стои само 2 години!!!

Април/май почват падежите по последните милиардни заеми на ГЕРБ. България ще трябва да започне да погасява държавен дълг в ЕВРО (или стабилна валута спрямо него), събирайки данъци в ДЕВАЛВИРАН до -15% лев, от икономика, чието население и бизнес ще са ВЕЧЕ с намаляла покупателна способност в размер пак на -15%.

Точният размер на негативните последствия от освобождаването на курса много трудно могат да бъдат изчислени, защото размерът и формата на реакцията на населението, и на икономиката  ще имат не само количествени, но и качествени измерения и изменения.

Не можем да бъдем с фиксиран курс (от Парламента), и да сме в „чакалнята” (ERM II), защото ERM II е именно това – дефиксиране в определени рамки, с цел да се види дали курсът ще се понижи и с колко. Никой не може да спре българите да се страхуват от девалвация на лева, което неизбежно ще материализира стадния инстинкт на всички. Най-страшното е това, че ако бъде обявена дата за влизане в „чакалнята”, ще се отвори възможност за външни спекуланти да се възползват.

ERM II (освобождаване на курса до +-15%) ще е мощен удар срещу икономиката на България и покупателната способност на населението“.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://19min.bg/n

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

ДЕВЕТ КОМЕНТАРА ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...