Пир по време на чума: Банките лапнаха 1,3 млрд. само от такси – печеля повече от „колегите“ в ЕС

През 2019 г. приходите на банките само от такси възлизат на 1,32 млрд. лв., като това представлява ръст от 5,8%.

Разходите на банките за такси и комисиони се увеличават със 17,1% до 216 млн. лв., пише в редовния бюлетин на Асоциацията на банките в България (АББ). В резултат нетният доход от такси и комисиони на банките се увеличава с 3,8% до 1,1 млрд. лв., предаде „Труд”.

Докато приходите на финансовите институции в страната от такси сериозно нарастват, не такава е ситуацията с лихвите. Въпреки сериозния ръст на кредитирането, банките не може да се похвалят с увеличение на приходите от лихви.

Оказва се, че ниските лихви не водят до ръст на печалбите на банките. През 2019 г. приходите на трезорите у нас от лихви намаляват с 0,3% до 3,03 млрд. лв. Благодарение на падащите лихви по влоговете и разходите за лихви са по-ниски – 286 млн. лв., което е спад с 3,8% спрямо предходната година.

В резултат нетният лихвен доход на банките забавя ръста си до 0,1% и за цялата 2019 г. възлиза на 2,745 млрд. лв., на фона на високата кредитна активност, посочват от АББ.

Наред с увеличението на приходите финансовите институции ограничават някои разходи. През 2019 г. административните разходи, към които влизат и заплатите, намаляват с 3,1% и възлизат на 1,66 млрд. лв. В резултат печалбата на банките за 2019 г. е 1,675 млрд. лв.

Излиза, че банките в България са по-печеливши от средното ниво за ЕС.

Възвръщаемостта на капитала (ROЕ) у нас възлиза на 11,63% към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. и 12,33% към края на септември 2019 г. Същевременно по данни на ЕЦБ, към края на третото тримесечие на 2019 г. възвръщаемостта на капитала за европейските банки е средно 5,83%.

Възвръщаемостта на активите на трезорите у нас (1,58% към края на септември) също е по-голяма от средното ниво за ЕС (0,4%). Като по този показател има само три страни от ЕС с по-добри резултати на трезорите – Унгария, Румъния и Словения.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. растежът на кредитите е по-ясно изразен при домакинствата. При нефинансовите предприятия най-голям ръст на заемите има в секторите: създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения, образование, хотелиерство и ресторантьорство, операции с недвижими имоти и добивна промишленост.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://lupa.bg/

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...