Министеството на отбраната отговори за ремонта на МиГ-29

.

В последните 5 години за поддръжка на самолетите МиГ-29 са сключени 8 договора по Закона за обществените поръчки на обща стойност 149 230 339,47 лв. без ДДС

(81 294 416 лв. без ДДС по пет договора по рамковото споразумение от 2018 г. и три договора на обща стойност 67 935 923,25 лв. без ДДС за доставка на 10 двигателя (4 нови и 6 употребявани), 7 нови кутии на самолетните агрегати КСА-2 и ограничено количество резервни части) и един договор с Република Полша за ремонт на 6 броя двигатели РД-33 по реда на закона за международните договори на Република България на обща стойност 12 004 884,54 лв. без ДДС (6 138 000 Евро). 

Тоест, за периода 2015 – 2020 година, за поддръжката на МиГ-29 са изразходени 161 235 224,01 лв. без ДДС, с други думи ДВА ПЪТИ ПО МАЛКО от цитираната в публикацията сума 300 млн. лв. 

Настоящото състояние на самолетите МиГ-29 се дължи основно на хроничното недофинансиране на сектора Отбрана в периода 2008 – 2017 година, тъй като в този период е започнало изтичането и/или изчерпването на ресурса на основните агрегати, ремонтирани по договора за възстановяване на летателната годност на МиГ-29 подписан през 2006 г.

Именно на изпълнението на този договор (в периода 2008 – 2010 г.) се дължи и пика в изправността на самолетите по времето на тогавашния министър на отбраната, тъй като ремонтираните по договора агрегати са били все още в гаранция, а ВВС са разполагали с резервни части и консумативи доставени по договора. След 2013 година, броят на изправните самолети рязко намалява, за да достигне 1 – 2 в края на 2015 година поради липса на изправни двигатели, КСА-2 и т.н.. В последствие, отново поради липса на финансови средства, самолетите са поддържани в летателна годност основно чрез удължаване на ресурса от състава на ВВС, за да не се допусне отказ от изпълнение на съюзническите задължения на Република България като страна членка на НАТО по охрана и отбрана на общото въздушно пространство.

Действително през 2016 година са закупени 10 двигателя, но техният ресурс вече е изчерпан, като четирите нови двигателя се нуждаят от ремонт, а 6-те употребявани двигателя са на края на жизнения си цикъл. Това е и основния проблем при поддръжката на МиГ-29 – малкият ресурс (общ технически и междуремонтен) на двигателите РД-33 (350 часа междуремонтен ресурс и 1200 часа общ технически ресурс). При нормална летателна дейност, междуремонтният ресурс се изчерпва в рамките на 3 – 4 години, а в някой случай и по бързо.

Междувременно, в периода 2015 – 2018 година, изтече и ресурсът на стойките, катапултните седалки и други агрегати с ограничен ресурс, които вече не подлежат на ремонт, а следва да се закупят нови такива.

Именно поради тези причини, настоящото ръководство на Министерството на отбраната сключи рамково споразумение с АО „РСК „МиГ“ и договори по него в периода 2018 – 2019 година за доставка на ресурсни агрегати (стойки, катапултни седалки и др.), както и за ремонт на двигатели и агрегати. Предвид факта, че срокът за изпълнение на договорите е от 14 до 17 месеца (рамковото споразумение и договорите по него са публично достъпни в Профил на купувача на Интернет страницата на Министерството на отбрана - https://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-068), съвсем логично е да се очаква, че промяна в количеството изправни самолети ще настъпи след изпълнението на сключените договори в средата на настоящата и/или началото на следващата година.

Не отговаря на истината твърдението, че веднага след подписването на договорите е следвало резервните части да бъдат доставени и летателната годност на самолетите да бъде възстановена.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://frognews.bg/

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

ДЕВЕТ КОМЕНТАРА ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...