9 Коментара за комунистическата партия

9 Коментара за комунистическата партия

» Въведение
» Какво е Комунистическата Партия?
» За началото на ККП
» Деспотизма на ККП
» ККП се противопоставя на природата
» Тайното споразумение на Джианг Земин с ККП за преследване на Фалун Гонг
» Как ККП унищожи традиционната култура
» История на убийствата на ККП
» Защо Китайската Комунистическа Партия е зъл култ
» Безскрупулната природа на ККП

Осъждане на комунизма