Tyxo.bg counter

Деница Сачева пред Епицентър: Анкетата за стериотипите на пола се попълва от учители, а не от децата

След публикацията в Епицентър.бг за разпространяваната джендър-анкета в училищата и в отговор на настоятелните ни позвънявания за коментар, в редакцията се обади зам.министърът на образованието Деница Сачева.

 

Публикуваме текста ѝ без редакторска намеса

"Във връзка с разпространявана информация за анкета сред ученици за това в коя тоалетна ходят и дали носят сиучъри за втори път през последните дни трябва да заявя, че такова нещо няма.

Дезинформацията, която се разпространява стъпва на факта, че от учебната 2013/2014 година по методология, разработена от Националната мрежа за децата и фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ се провежда конкурс „Училище без насилие и стереотипи, основани на пола“.

Министерството на образованието и науката (МОН) единствено съдейства за информирането на училищата за възможността да се включат в него, но участието е доброволно и по решение на директорите.
За сведение, на разпространяващите информация, че конкурсът се провежда по мое нареждане, подчертавам, че аз работя в МОН от м. май 2017 г.

Конкурсът се отнася до равнопоставеността между жените и мъжете и цели да се развиват училищни политики за противодействие на насилието и тормоза чрез изграждане на толерантна и подкрепяща среда.
Анкетите се попълват от директори или учителски колективи, а не от деца.
В тях не се съдържат подвеждащи въпроси и такива, чиито отговори да се тълкуват двусмислено. Темите, залегнали в анкетите, не са част от учебния материал и не се преподават в учебните часове.

Целта на конкурса е да се представят добрите практики на училищата за превенция на тормоза и насилието между децата, за изграждане и поддържане на спокойна и безопасна училищна среда, за създаване на пълноценно и продуктивно сътрудничество между ученици, учители и родители. 

Добри примери в това отношение са насърчаването на равнопоставеното развитие на момичетата в областта на науките и технологиите, равнопоставеното участие на момичета и момчета в ученическите съвети, равнопоставения избор на професия от страна на момичетата и момчетата и т.н.
Равнопоставеността между момичетата и момчета не се отнася до феминизъм, мачизъм или хомосексуалност. Тя се отнася единствено и само до това да се гледа на другия като на човек на първо място".

--- 

 Б.Р. Г-жа Деница Сачева отхвърля от себе си отговорността за провеждането на този конкурс, тъй като тя работела в МОН от май 2017 година. Епицентър.бг обаче разполага с копие от писмо на МОН до директорите на училищата в Стара Загова, в което се казва, че във връзка с писмо 9105-11/ 10.01.2018 от г-жа Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката и регистрирано с вх. № РД 14-23 /10.01. 2018 г.в РУО Стара Загора за провеждането на Национален конкурс "Училище без насилие и стериотипи, определяни от пола". 

Какви точно са въпросите, касаещи "стериотипи, определяни от пола" и с какво тази анкета в последните пет години е допринесла да намаляване на ужасяващата агресия в училище, ще продължим да търсим.

След като това е Национален конкурс, би трябвало да знаем кои са победителите. Кой финансира провеждането на анкетата? По какви критерии МОН е избрало именно фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ да провежда конкурса „Училище без насилие и стереотипи, основани на пола“. 

Ако тази анкета е ефектива в борбата с насилието, то защо агресията в училище взима застрашителни размери?

Източник: http://epicenter.bg/article/Denitsa-Sacheva-pred-Epitsentar--Anketata-za-polovete-v-uchilishtata-se-popalva-ot-uchiteli--a-ne-ot-detsa/146116/2/0

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство

Харесайте facebook страницата ни