Tyxo.bg counter

Проф. д-р Петър Атанасов: Истанбулската конвенция води към края на човешката цивилизация

Опитите за разглеждане и ратифициране на Истанбулската конвенция са едни от най-срамните засягащи суверенитета и националното достойнство на най-старата държава в Европа – България. На Европейския континент има държави, в които насилието над жени и деца е в много по-голяма степен проблем отколкото у нас. Още от времето на хан Исперих, жените в първата българска държава, както и в държавата на неговия баща са имали много повече свободи отколкото представителките на този пол в другите части на Европа. В това отношение лъжливо и безочливо е изказването на госпожа външната министърка, че приемането на Конвенцията от парламента ще предотврати насилието над милион жени в България. Ако следваме логиката на думите и всяка втора или трета жена у нас на възраст над 18 години е подложена на насилие, при условие, че общия брой на тези жени е около три милиона. По един митичен начин както се разбира от изявленията, след приемане на Конвенцията, на другия ден или поне след месец насилията над жените и децата ще спрат. Защо този тип насилия не са спрели в държавите, които са ратифицирали Конвенцията? Разбира се няма нормален човек, който да не се обяви против насилието над деца и жени. Тези обаче, които внимателно са прочели тридесет и двете страници на Конвенцията, не може да не са обърнали внимание на факта, че мимоходом, колкото за прикритие се споменава за насилие над мъже. Въпреки, че мъжът има по-голяма мускулна маса от жената и е физически по-силен от нея има десетки примери както у нас така и в чужбина за упражнено насилие от страна на жени.

В конвенцията и дума не е спомената за насилие на жени върху деца, а примерите за това са стотици. Какво да кажем за майките, които убиват новородените си деца или ги изхвърлят в кофите за смет. Под дантеления покров на заглавието на конвенцията се крият почти прозрачни намерения, подсказващи основните задачи на така наречената Конвенция. В член 3, буква „в“ се дефинира понятието пол, което се определя като социална роля. Тези, които имат сериозни медицински и биологични познания знаят, че такова нещо няма. Дори подобно определение е унизително и за мъжете и за жените. Но за биологичните аспекти на пола ще споменем малко информация по-късно. В член 6 се говори, че страните тоест държавите трябва трябва да съдействат за равнопоставеност между мъжете и жените и „за овластяване на жените“. Чуват ли се? За никакво овластяване не трябва да става и дума нито за жените нито за мъжете щом се споменава думата равнопоставеност. Това овластяване на жените се споменава многократно. По-нататък в член 12, т.5 и чл. 14, т. 1 и т. 2 директивите стават пределно ясни. Например да се започне образователна кампания „в официални учебни програми и на всички образователни равнища,… в неформални образователни структури, както и в спортни културни и развлекателни структури и в медиите.“ Значи дава ни се разрешение да разкрием социалния пол още в детската градина. Няма да пеем песнички за Заю Баю, Кума Лиса или Баба Меца, защото това вече не актуално и проевропейско, а ще възхваляваме третия, петия и така нататък полове. Към почти всички членове, като чл. 36, чл. 39, чл. 40 или чл. 66 могат да бъдат отправени сериозни забележки. В много от членовете се говори за необходимостта от наказания за лица злоупотребяващи сексуално с жените, но не се споменава за доброволното унижение на лицата от женски пол с цел извличане на бъдеща полза свързана със сериозна кариера по примера на холивудските баталии. Щом това „унижение“ не е изрично споменато значи трябва да се приеме за разрешено. Всеотдайните защитници на този фарисейски документ и на многобройните джендър и куиър полове, които обвиняват своите опоненти в непознаване на Конвенцията, всъщност чрез своите аргументи показват, че я четат както Дяволът Евангелието. Що се отнася до криминални деяния спрямо деца, жени или мъже, всяка държава определяща се за цивилизована има редица закони, които много по-ефективно могат да решават проблемите с всякакъв вид престъпления. Тогава излиза, че работата на въпросната Конвенция не решава криминалните нарушения, а има друга цел. Ако прочетете чл. 66 се сещате за ордена на йезуитите, които са се поставяли над каноните на църквата. Този евроатлантически орган определящ се като „Експертна група за действие срещу насилието над жени и домашно насилие“, накратко назован GREVIO си е присвоил пълномощия по –големи от тези на председателите на Европейската комисия и Европейския парламент. Те се простират над суверенитета на националните държави. И за да не си прави някой глупави илюзии, че може да приема този йезуитски документ с някакви декларации и резерви, в края тези смешни допускания за неприемане на определени казуси са безапелационно отхвърлени.

Тази Конвенция е един подъл и лицемерен документ наложен на Европа отвън и приет от някои държави без национални обсъждания. Неговата цел, а и на други подобни е, да осигури диктат на извратени и полуграмотни малцинства над нациите, когато последните трябва да решават неотложни проблеми свързани с жизнения стандарт, тежката престъпност, образованието, културната идентичност. Колкото по-деградирало духовно и консуматорски настроено е едно общество, толкова по-лесно може да се манипулира с фалшиви представи за свободна изява на доброволно извратени хора. Ами ако останалите хора не желаят да приемат наглата и брутална извратеност която им се набива в главите, къде отиват техните свободи. Очевидно някой чрез улицата и медиите налага ограничение на тези които се приемат за нормални хора. Ще попитате кой е този някой. Това е само една ужасно малка група хора, които държат парите на цялата планета и искат глобално да я управляват. По –лесно ще я управляват като намаляват глобалното население. Има два начина за такова въздействие. Единият е чрез война, а другият използва метода на лишаване на глобалното население от способността да мисли. Мисленето винаги създава неприятности и проблеми на управляващите, особено в случаите когато се цели неговото смазване. Първият начин носи известни рискове за управляващите, докато вторият е малко по-продължителен, но за сметка на това по-елегантен, тъй като замъглява съзнанието и колкото по-беден ставаш, толкова повече си привлечен от парите. За целта има различни прийоми, като например неспирното заливане с реклами на стоки, внушаващи, че ти ще си най-щастливият човек, ако притежаваш този продукт. По-късно разбираш, че не си купил най-доброто, но следващата реклама облива мозъка ти с топли вълни и с трепет очакваш следващия шопинг оргазъм. Така се създава тъпо консуматорско общество. Следващата хватка има образа на прецизен лабораторен експеримент. Създават се групи от болни, бедни и психопатични хора, и едновременно с това, започват медийни атаки с внушението, че най-висшите морални категории са „свободата“ да осъществяваш благотворителност след като държавата не се е погрижила за бедните и болните, „свободата“ да възприемеш чуждото мнение с убеждението, че досега не си живял достатъчно добре, „свободата“ да приемаш без възражения натрапена чужда идеология без да си направил анализ на изминалия си живот, „свободата“ да изтриеш от съзнанието спомена за предците си като нещо несъвременно, „свободата“ да се откажеш от традициите си и да приемеш, че нещо не си в ред като си създал деца посредством твоя мъжки пол и женския пол на майката на твоите деца. Започва да ти се струва ,че бълнуваш и се питаш как с третия, четвъртият, петият и така нататък полове се създават поколения и как ще продължи животът по-нататък. Пиеш една леденостудена вода за да избистриш съзнанието си и започваш да правиш опити да разсъждаваш.

Това е една човеконенавистна идеология, това е представата за Сатаната. Дори Данте в своя „Ад“ не се е сетил за всичко това. Животът е прекрасен и всемогъщ в своето естествено биологично разнообразие и ако всички възприемем фалшивите сатанински постулати на джендър обществата, животът ще угасне. Биологичните закони като част от законите на термодинамиката, които управляват цялата вселена сами ще изхвърлят от употреба понятието „социален пол“. За съжаление в началото на двадесет и първи век е пълно със слуги на Сатаната, но това съвсем не означава, че трябва да се откажем от борбата с тях. Стотици платени НПО-та, които нямат никаква представа за живата материя на земното кълбо както и за Вселената, в името на парите или болните си представи са готови за съучастниество в деяние застрашаващо човешката цивилизация.

Подобно натрапване и разпространение на патологични „джендър“ идеологии най-напред ще разруши психиката на децата. Те са най-уязвими и е известно, че кората на главния мозък приключва своето изграждане към дванадесет годишна възраст, като продължава и в зряла възраст изграждането на междуневронни връзки. Психопатологични въздействия от такъв тип ще попречат на усвояване на знания за заобикалящия ни свят и ще насочат децата към безконтролна слабост и невъзможност за оценка или към неконтролирана агресия. И в двата случая извратените представи за света ще съкратят живота на индивида и ще намалят възпроизводството на човешката популация. Ако подобна инвазия приеме епидемичен характер(а това е целта на „джендър“идеологиите) ще бъдат разрушени устоите на образованието, чувството за справедливост, надеждата за бъдещето, чувството да обичаш и да бъдеш предан, удовлетворението от труда и изобщо необходимостта да се живее.

Седемнадесет страни от Европейския съюз, някои от тях с развита икономика и с голямо население са приели този документ, но никой не трябва да си прави илюзии, че процесите на деградация свързани с навлизане на патологичните въздействия ще им се разминат. Твърде разнообразни сигнали вече отразяват това. Особено застрашени са държави с малко население с деградирало образование и с немощна икономика, каквато е нашата България. Периодично ООН предоставя демографски данни за всичките двеста тридесет и една държави на планетата под формата на демографски пирамиди. Например такива данни бяха разпространени през 2005 г. за всички държави в това число и България. Нашата демографска графика по това време беше започнала да придобива застрашителни измерения и общото ни население наброяваше около седем и половина милиона души. По това време нашата страна беше в края на тази кохорта от държави по намаляване на населението. В същата тази година ООН публикува и прогнозни демографски графики за 2025 година отнасящи се за всички държави. Прогнозната демографска пирамида на България показваше население около пет милиона души, но най-страшния биологичен показател сочеше, че от това тотално население почти три милиона ще бъдат пенсионери. Който е запознат с показателите на популациите знае, че когато повече от петдесет процента от дадена популация е невъзпроизводима се слага край на популацията. Днес, който и статистически справочник да отворите ще видите ,че България е абсолютен световен шампион по демографски срив и ако някакво чудо не стане, което между впрочем ние сами трябва да си го създадем, след десет години нашата Родина вече няма да я има. 2025 година вече чука на вратата, а най красивата територия на Европа е тази на която живеем понастоящем. Тъй като говорим за биологични закони, необходимо е да споменем и още нещо. Фалшивата загриженост на Конвенцията не обяснява защо трябва да пазим жените. Когато една популация започва да деградира, най-опасна е разрухата в женската половина на популацията. Според принципите на съществуване на живата материя, женската половина на една група живи организми е натоварена с по голяма отговорност за преживяемост на поколението. Например при бозайниците какъвто е и човекът унищожението на мъжката половина не би застрашило популацията, поради полигамния характер на мъжкия индивид. Доводи, които войните са доказали. Ако обаче се започне масово унищожение на женската половина това бързо би ликвидирало популацията, поради факта, че женското животно в индивидуалния си живот може да възпроизведе доста ограничено по брой поколение. В този биологичен смисъл жената е изключително важна. Разбира се социалната роля на жената е от огромно значение, но не като социален пол и това се разбира добре от мъжката половина. Мъжът и жената са две половини на едно цяло и не могат един без друг. Това са ключът и ключалката на една врата. За да отвориш вратата са необходими ключ и ключалка. Само ключът или само ключалката не могат поотделно да изпълнят полагащите им се функции. Социалният пол е само в болните и извратени мозъци на тези които не приемат развитието на човешката цивилизация.

Хомосексуализмът е древно явление и от древна Гърция до днес могат да се изброят редица известни личности, които са били хомосексуални или бисексуални. И днес никой здравомислещ човек не би искал да има наказания за хомосексуални прояви, такива каквито е имало в Америка и в Британската империя. Никога в човешката история тази сексуална ориентация не е била масова или преобладаваща. Нека всеки бъде какъвто си иска стига да не пречи на останалите люде, които предпочитат да са само хетеросексуални. Какъв обаче е проблемът днес? От петнадесетина години хомосексуалните всякакви „ джендъри“, безочливо, нагло и агресивно се опитват да наложат извратените си античовешки представи и послания на останалото човечество. Това противоречи на всички норми за свобода и демократичен избор. На всичко отгоре най-опасното им начинание е насочено към децата от най-ранна възраст. Е, това вече наистина застрашава основите на човешката цивилизация. Какво би последвало приемането на въпросната Конвенция? Може би друг документ, който ще разреши инцеста, в името на свободните изяви на друго извратено малцинство или би допуснал сексуални отношения с деца на десетгодишна възраст. Тези които ще прочетат тези редове нека не приемат казаното като хипербола, след като скоро някаква евродепутатка от западната част на нашия континент предложи в Европарламента да падне инкриминирането на сексуално деяние с малолетна от петнадесет на дванадесет години. Достатъчно е да погледнем какво става у нас когато в циганския етнос има немалко случаи на раждане от деца навършили единадесет или дванадесет години и особено когато „бащите“ са братя или братовчеди. Къде е ентусиазмът на част от управляващите адепти на Конвенцията за решаването на тези наши сериозни проблеми. Инцеста или вътресемейното или вътреродовото сексуално смесване носи риска от наслагване на някои генетични дефекти. В това отношение класически е примерът с родословното дърво на английската кралица Виктория. Заради вътрешнородствените бракове с цел запазване на династията във всяко следващо поколение принцове се е увеличавала честотата на тежката наследствена болест хемофилия.

Днес, Джудит Бътлър като извратен представител и апологет на абсурдните джендър теории трябва да знае, че човешкия вид Homo sapiens има във всички телесни клетки четиридесет и шест хромозоми групирани в двадесет и три двойки. Всички те са носители на различни гени. Двадесет и третата двойка определя пола на човека. Комбинацията от двете ХХ хромозоми определя женския пол, а комбинацията XY определя мъжкия пол. Така че госпожата Джудит Бътлър има две ХХ хромозоми и има женски пол, независимо към кой абсурден джендър пол тя има предпочитания. По принцип влечението към индивиди от същия пол може да се дължи на нарушени хормонални баланси в по-ранна или по-късна възраст, а може да бъде следствие от неправилно семейно възпитание. В последните години хомосексуалните и джендър проявите са до голяма степен изблик на мода, който се толерира от световната неолиберална политическа прослойка и се развива под булото на гръмките изявления за правата на човека. Има много научни изследвания свързани с хомосексуализма, но този неолиберален натиск се осъществява повсеместно, дори и върху Световната Здравна Организация, която след 1979 г. приема да изключи тези сексуални отклонения от списъка на патологичните заболявания. Разбира се една част от хомосексуалните прояви имат съвсем прагматическа насоченост и са свързани с печелене на пари, политическо влияние или просто стремеж към получаване на власт.

В последните две седмици напрежението в България свързано с Истанбулската конвенция се засилва и то съвсем основателно. Много грамотни, морални и почтени хора разбират, че ако такъв документ бъде ратифициран от Българското Народно Събрание ще се нанесе фатален удар на 1300 годишната българска държава. Ако бъде допусната такава ратификация, тя може да се окаже последния пирон в ковчега на майка България. Когато депутатите гласуват тази Конвенция хубаво би било да помислят за своите деца и внуци. Как ли ще се обръщат към тях, с „той“, „тя“ или „то“. Депутати от мъжки пол, които биха приели тази Конвенция след това не могат да бъдат наречени мъже, ако депутати от женски пол гласуват в нейна подкрепа след това не могат да се нарекат майки, ако изобщо депутати от двата пола приемат този документ, оттук нататък не могат да се нарекат българи.

Българи, направете така, че България да просъществува и в далечното бъдеще.

Автор: Проф. д-р Петър Атанасов ДН

Източник: https://bultimes.com/

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство

Харесайте facebook страницата ни