Tyxo.bg counter

Депутатите на БСП ще гласуват против Истанбулската конвенция, реши пленумът!

Пленумът на БСП възложи на парламентарната група на партията да гласува "против" Истанбулската конвенция, предаде Агенция "Фокус". 

"За" решението гласуваха 61 членове на Националния съвет, "против" - 25 и "въздържали се" - 7, с което то е било прието.

Позицията на Нинова надделя над искането на Станишев за подкрепа на конвенцията. Зад лидера на ПЕС застанали Георги Пирински, Михаил Миков, Явор Куюмджиев, Ангел Найденов, Красимир Янков.

На заседанието на Националният съвет БСП прие позиция против ратификацията на Истанбулската конвенция, съобщиха от пресцентъра на партията. 

Ето и позицията на БСП: 

ПОЗИЦИЯ 

на Националния съвет на Българската социалистическа партия по Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие 

Националният съвет на Българската социалистическа партия: 

- като подчертава, че насилието срещу жените, както физическо, сексуално, така и психологическо, е широко разпространено в обществото и трябва да бъде разглеждано като крайна форма на дискриминация и нарушаване на правата на човека; 

- като възприема, че насилието срещу жените, представлява системно нарушение на основните права и сериозно престъпление, което трябва да се санкционира като такова; 

- като отчита, че в обществото продължават да съществуват съвременни форми на робство и трафик на хора, които засягат основно жени; 

- като подчертава, че са необходими допълнителни мерки за насърчаване на жени, които са били жертва на насилие да потърсят помощ, както и да се гарантира, че те получават подходяща подкрепа в съответствие с техните потребности, информирани са за своите права и имат достъп до правосъдие; 

- като има предвид, че трябва да се сложи край на безнаказаността, като се гарантира, че извършителите се преследват и наказват; 

- като отчита, че гражданското общество, и по-специално организациите на жените, имат ключов принос за предотвратяването и борбата с всички форми на насилие и тяхната дейност следва да бъде призната, насърчавана и подкрепяна, за да могат да я извършват по възможно най-добрия начин; 

- като се води от убеждението, че само комбинация от политики, съчетаваща законодателни и незаконодателни мерки, в това число правни, съдебни, инфраструктурни, културни, образователни, социални и здравни дейности, както и равнопоставено участие на жените във всички области на обществото, може значително да намали насилието срещу жените и последствията от него; 

- като подкрепя всички инициативи, кампании и усилия на Обединението на жените социалистки срещу насилието над жените и децата и постигане на равнопоставеност на половете 

РЕШИ: 

БСП да предложи и внесе в Народното събрание конкретни законодателни текстове, с които да гарантира ефективната борба с насилието над жени и да се приложат на практика разпоредбите на Конвенция за защита на жените от всички форми на насилие: 

1. Промени в наказателното законодателство за най - строго преследване и наказване на насилниците; 

2. „Домашното насилие” да бъде инкриминирано; 

3. Да се инкриминира „преследването“ като поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице; 

4. Да се криминализират „насилствените бракове” и „принудителното съжителство на съпружески начала”; 

5. Да се засили наказателната отговорност за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие, като се предвидят по - високи санкции, особено за извършителите, които имат по няколко заповеди и/или нарушения на заповеди; 

6. Да се изградят Кризисни центрове във всеки областен град, като това стане държавна делегирана дейност. 

В Конвенцията съществуват текстове, които разделят българското общество и могат да бъдат тълкувани разнопосочно. 
ПГ на „БСП за България“ не подкрепя ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. 

Пленумът на БСП прие и позиция за Национален парк „Пирин“ и отложи останалите точки от дневния ред за друго заседание.

Позицията за строителството в Национален парк „Пирин“ на партията е, че БСП подкрепя развитието на зимния туризъм, но е против обслужване на корпоративни интереси и нарушаване на законодателството. 

Точките от дневния ред, свързани с отчета на ПГ на „БСП за България“ за втората сесия на 44-ото Народно събрание и анализа на местната власт бяха отложени за друго заседание на Националния съвет. 

Повече от пет часа продължиха ожесточените дебати по Истанбулската конвенция. Лидерът на партията Корнелия Нинова и лидерът на ПЕС влязоха в остра полемика, която очерта непримиримите им позиции.

Както вече писахме, ИБ на БСП е категорично против ратификацията на Конвенцията. ПЕС обаче настоява за нейното ратифициране и то веднага. Стана ясно, че партии от ПЕС дори са заплашили БСП с изключването й от редиците на ПЕС. 

Нинова защитила позицията на ИБ против Конвенцията и припомнила, че това е четвъртият път, в който ПЕС и БСП имат различно мнение и вече са действали различно. Първият е бил свързан квотите за бежанци - казус, който се разигра по време на президентските избори, вторият път засягаше споразумението СЕТА, третият - са санкциите срещу Русия, за които от БСП настояват да отпаднат. 

Сергей Станишев е заявил, че не притиска, а предупреждава пленума, че каквото и решение да вземе, ще има санкции срещу БСП. Той подчертал, че дебатът е изкривен и виновни са управляващите, които не са провели обществен дебат по тази тема. 

В отговор на нападките, че Нинова била подписала в Лисабон документ, с който фактически се подкрепя Конвенцията, лидерът на БСП заявила пред пленума, че това не е вярно и няма да позволи да се манипулира с този факт. 

Остра и силно емоционална реч дръпнала Велислава Дърева. Говорейки за същината на Конвенцията, която е за защитата на жени от насилие, но въвежда и понятието "социален пол", тя попитала колегите си: "Ще приемем ли лъжицата катран в меда? Това е все едно да вкараме във "Война и мир" порно сцени или да заразим здрав човек с вируса на СПИН". 

Срещу Станишев са скочили повечето членове на Националния съвет на БСП. Единствените, които за застанали на неговата позиция, са били Георги Пирински и Явор Куюмджиев. 

Непримирими са били жените, членове на пленума, които предупредили Станишев и ПЕС да не скриват зад защитата на жените от насилие, истинските намерения на тази Конвенция.

Източник: http://epicenter.bg/article/Plenumat-na-BSP-vazlozhi-na-parlamentarnata-grupa-da-glasuva-protiv-Istanbulskata-konventsiya-/145031/2/0

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство

Харесайте facebook страницата ни