Tyxo.bg counter

МС: Има надежда за смекчаване на демографския срив

Средната продължителност на живот на населението на България се увеличава до 74,7 години, детската смъртност в страната намалява.
Същевременно коефициентът на плодовитост се задържа на близки до средните за страните-членки на ЕС нива.

Това са част от изводите в отчета за 2016 г. за изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на България (2012-2030 г.), съобщиха от правителствената пресслужба.

Средна продължителност на живота

По данни на НСИ средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 74.7 години.
Средната продължителност на живота за същия период при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.2 години.

През периода 2004 - 2006 г. средната продължителност е 72.6 г.
2005 - 2007 - 72.7
2006 - 2008 - 73.0
2007 - 2009 - 73.4
2008 - 2010 - 73.6
2009 - 2011 - 73.8
2010 - 2012 - 74.0
2011 - 2013 - 74.5
2012 - 2014 - 74.7
2013 - 2015 - 74.5
2014 - 2016 - 74.7

Раждаемост

През 2016 г. в България са се родили 64 984 деца. В сравнение с 2015 г. броят им намалява с 966 или с 1,5 на сто.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 26,9 години през 2015 г. на 27 години през 2016 г.

Тоталният коефициент на плодовитост за поредна година се задържа на нива около 1,5. Средният брой живородени деца от една жена във фертилна възраст през 2016 г. е 1,54. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1,24, а през 2015 г. - 1,53.

Детска смъртност

Детската и общата смъртност се понижават. През 2016 г. са починали 423 деца на възраст до една година. Коефициентът на детска смъртност се е понижил до 6,5 промила, което е най-ниската регистрирана в страната стойност. През 2001 г. равнището на показателя е било 14,4 промила, през 2005 г. - 10,4 промила, а през 2015 г. - 6,6 промила. В сравнение с 2015 г., общият брой на починалите намалява с 2537 или с 2,3 на сто.

Миграция

По данни на НСИ, към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. то е намаляло с 51 925 души, или с 0,7 на сто. Подобно на предходните години, понижението се дължи главно на отрицателен естествен прираст, а не на външна миграция.

Изводът на министъра

Наред с продължаващия демографски срив, намалената детска смъртност, запазването на коефициента на плодовитост на жените във фертилна възраст и увеличаващата се продължителност на живота на българите, изтъкна и социалният министър Бисер Петков.

Тези резултати дават надежда, че с общи усилия, целенасочени мерки и координирани политики може да се забавят неблагоприятните демографски тенденции, коментира министърът, цитиран от БТА.

Качество на живот

По отношение на стандарта и качеството на живот на населението също се наблюдават позитивни промени, отбелязват от МС. През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е бил 5167 лв., което е с 4,3 на сто повече спрямо 2015 година. За периода 2008-2016 г. общият доход средно на лице от домакинство се увеличава близо 1,5 пъти.

Източник: http://dnes.dir.bg/news/demografia-razhdaemost-nsi-smartnost-26591968?nt=9

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство

Харесайте facebook страницата ни