Tyxo.bg counter

46% срив на чуждите инвестиции

Ясна и точна оценка за истинското състояние на българската икономика и качеството на управление на държавата от кабинета Борисов 2 дава справката за наполовина падналите  тази година, уж в обстановка на голяма стабилност, чужди инвестиции. Важно е да се има предвид също, че 1/4 от тях - водещите се влезли от Холандия,  на практика са на Лукойл. Важно е да се отбележи, че ресорен по инвестициите в правителството е кандидат-премиерът Божидар Лукарски. Сериозният спад, фактически срив, на преките чуждестранни инвестиции се регистрира според предварителните данни на "Българската народна банка" (БНБ). За периода януари – октомври 2016 г. те намаляват с 806 млн. евро или 46% спрямо десетте месеца на 2015 г., когато са възлизали на 1.75 млрд. евро.

Отчетът е съобразно "принципа на първоначалната посока на инвестицията" и може да бъде ревизиран значително, когато се изготвят окончателните данни, както се е случвало в миналото. Дяловият капитал, който включва предимно участието на чужди компании в капитала на български дружества, възлиза на 303 млн. евро за периода януари – октомври 2016 г., което е с 668 млн. евро по-малко от привлечения за същия период на миналата година.

Инвестициите в недвижими имоти са почти на равнището от миналата година – 53 млн. евро. Най-много вложения в имоти у нас имат Швейцария, Русия и Норвегия, сочат още данните на БНБ.

Реинвестираната печалба е в размер на 594 млн. евро при 636 млн. евро за същия период на 2015 г.

Инвестициите под формата на заеми са в размер на 45 млн. евро при 142 млн. евро за януари – октомври 2015 г.

Най-големите преки инвестиции у нас за десетте месеца на 2016 г. са дошли от Холандия – 195 млн. евро, Германия – 138 млн. евро и Люксембург – 132 млн. евро, сочат още данните на централната банка.

 

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство

Харесайте facebook страницата ни