Tyxo.bg counter

6 млн. българи нямат пари за нормален живот

Акад. Петър Иванов: Братя, България умира! Вече намаляваме не с 220 души на ден, а с 260, или с 11 души на всеки час!

Близо 6 милиона българи или 80 % от домакинствата у нас нямат пари за нормален живот. Това сочат данните на Института за социални и синдикалн

и изследвания на КНСБ.

Средно на човек от четиричленно домакинство издръжката на живота е 558,82 лв. през септември, а за двама възрастни и две деца са нужни поне 2 235 лв. месечно.

Тези пари покриват минимума разходи за храна, за поддържане на жилището, здравеопазване, образование, транспорт и почивка. Според статистиката 2,2 милиона души  живеят под границата на бедността с до 297 лв.

А домакинствата с общ доход на човек от 297 до 559 лв. са 48 % или около 3 млн. 462 хил. души. Едва 1,6 млн. души живеят с 559 лв. месечно

От КНСБ отбелязват, че се запазва високият дял на домакинствата, които са принудени да се самоограничават в разходите, след като доходите им изостават от необходимите средства за издръжка на живота.

Проблем остават ниските трудови възнаграждения, а започналите работа много трудно или почти не успяват да се измъкнат от "капана на бедността".

От ИССИ на КНСБ посочват, че тези изводи се потвърждават и от последните данни от изследването SILC на Евростат за 2015 г., според които 41,3 на сто от населението у нас е изложено на "риск от бедност и социално изключване", при средно ниво от 23,7 % за ЕС-28.

България е  и държавата членка на Евросъюза с най-бедното население, след страната ни се нареждат Румъния (37,3 на сто) и Гърция (35,7 на сто).

България е начело и по дял на хората, живеещи в тежки материални лишения (34,2 на сто), следвана отново от Румъния (22.7 на сто) и Гърция (22,2 на сто).

Според КНСБ данните дават основание да се твърди, че няма чувствителни промени в икономическото благосъстояние на населението. 

19min.bg 

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство

Харесайте facebook страницата ни