Tyxo.bg counter

Край на еволюционните дрънканици: Земният живот е създаден от разумен Творец

Учените са открили в генетичния код, множество чисто математически и идеографически езикови конструкции, които не могат да бъдат приписани на случайността. Това може да се интерпретира само като разумен сигнал.

През 2013 г. бяха публикувани резултатите от изследване, авторите на което са се опитали да приложат методика за търсене на сигнал от извънземен разумен източник (проект SETI) не в безкрайната Вселена … а в генетичния код на земните организми.

„… Ние показваме, че земният код демонстрира висока точност на своята подредба, която отговаря на критериите за информационен сигнал. Простите структури на кода се проявяват в хармонично цяло от аритметични и идеографски конструкции на един и същ символичен език.

Точни и систематични, тези скрити конструкции се представят като продукти на точната логика и нетривиални изчисления, а не в резултат на стохастични процеси (нулевата хипотеза за това, че този код е резултат на случайността заедно с предполагаемите еволюционни механизми, се отхвърля със стойност <10-13).

Конструкциите са толкова ясни, че кодовото картиране уникално се извежда от своето алгебрично представяне.

Сигналът показва лесно разпознаваем печат на изкуственост, сред които е и символът нула, привилегирован десетичен синтаксис и семантични симетрии.

Освен това екстракцията на сигнала включва в себе си логически праволинейни, но в същото време абстрактни операции, което прави тези конструкции принципно несъотносими към естествен произход. … “

По този начин, генетичният код – това е не само код, който се използва за записване на информацията, необходима за изграждане и функциониране на живите организми, но също така и един вид „подпис“, като вероятността за случайния му произход е по-малко от 10-13.

Това практически безалтернативно указва, че има разумен източник, който е създал генетичния код.

nepoznato.energetika-bg.com 

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство

Харесайте facebook страницата ни