Tyxo.bg counter
  24.09.2015

Има ли някаква връзка между Баба Ванга и двете рисунки, намерени във Франция?

Баба Ванга

artazy.over-blog.com /Ptit Guigui

Директно от Франция - Превод на български на френска статия публикувана в някои френски сайтове! 

Двете рисунки, намерени между страниците на една книга, собственост на Гийом, които събудиха любопитството и желанието да се намери обяснение на загадката 

Невероятно, но факт! Между двете истории няма връзка: едната се случва в България, другата – във Франция. Въпреки това явно нещо ги свързва!  

Тази история започвапрез 70-те години в България. Група от пет човека става свидетел на странно светлинно явление върху скала. Разказът на петимата звучи сюрреалистично. Още повече, че свидетелите не са случайни: Баба Ванга, българска гадателка, добре известна по това време в Източна Европа, предрича, че на 5 май ще се случи знамение. Тя казва на племеницата си Красимира: «Заради небесните тела. Трябва да гледате първите лъчи на Слънцето и Луната», но не дава повече обяснения.

Сляпата от 12-годишна възраст Баба Ванга описва много точно мястото, което изследователите намерати без никаква трудност. Трудно може да се повярва в това, което се случва по-късно. Свидетелите разказват, че един слънчев лъч заиграва по соларните кръгове с големина на малка чинийка от сервиз за кафе и започва да се движи по тях, описвайки светлинен триъгълник, обърнат с върха надолу.

Тази игра на светлината по т. нар. “соларни кръгове" продължава около двадесет минути. Но най-невероятното започва вечерта, когато при първите лунни лъчи на скалата се открояват два силуета. Очевидците разказват, че скалата светнала някак отвътре като екран на стар телевизор, а фигурите се откроявали така релефно на скалата, сякаш щели да се отлепят от нея. 

Ето как те описват силуетите: 

(Цитатот изданието на френски език на «Baba Vanga, la plus grande médium duXXème siècle»- «Баба Ванга, най-голямата пророчица на  XX век» на издателство Astrée, стр. 125)

«Отляво на скалата на преден план в цял ръст стоеше старец с дълга до земята роба. В дясната си, протегната напред ръка, държеше някакъв предмет - нещо кръгло като топка, но не беше топка, по-скоро някакъв непознат уред. На по-заден план, но по-горе и по-вдясно стоеше втората фигура която приличаше на фараон. Това беше млад мъж, който седеше в нещо като кресло, с прибрани един до друг и спуснати надолу крака и ръце, положени на облегалките на стола. На главата си имаше висока шапка, на която от двете страни над ушите стърчаха издатъци като антени.»

(В някои разкази шапката се нарича «пшент», а за първиясилует се казва, че имал дълга до раменете коса.) 

Разгледайте внимателно рисунката!

Рисунка с подписа на Friedrich Schmidbauer/ Фридрих Шмидбауер «Силуети»

Историята продължава във Франция вече в началото на 21 век. Две рисунки, особени по своя стил, биват намерени в една книга, сякаш някой ги е скрил там преди години. Ако в началото можело да се помисли, че става дума за обикновени рисунки на някакъв художник, по-късно се изяснявао, че такъв художник на име Фридрих Шмидбауер просто не съществува. През 2014 година историята придобива нов обрат, когато по случайност се прави връзка между мистериозната история в България и намерените във Франция рисунки. Поразително е, че описанията на светлинните силуети съвпадат в много отношения с главната рисунка, от 15 до 20 са точните съответствия според различните устниописания: позата на силуетите, положението в пространството, отделни детайли, всичко, общо взето, доста съвпада. Трябва да се отбележи, че нищо не се споменава за обстановкана, както и за предмета, който държи първият прав силует, в дясната си ръка. Що се отнася до втората рисунка, има сходство, но то е по-неуловимо.

Рисунка с подписа на Friedrich Schmidbauer/ Фридрих Шмидбауер – «Луноход»

Да не забравяме, че Баба Ванга подчертава: те ще станат очевидци на явленията, «заради небесните тела». На рисунката се виждат Слънцето, Луната и Земята, разположени в триъгълник, обърнат с върха надолу, който напомня на «соларните кръгове», описани от групата очевидци. Не може да не направи впечатление, че никъде в описанията не се споменава за луноход, който пък е основният обект във втората рисунка.

На гърба на двете рисунки се вижда името и адресът на болницата в Роаян

Какво представляват тези две рисунки? Невероятна случайност или все пак има някаква взаимовръзка? Не може да се отрече, че вероятността да се направи подобна рисунка с такава точност е близка до нулата. Трудно е да се каже обаче кога са направени рисунките. Вероятно между средатана 70-те и средата на 80-те години, т.е. по времето на историята, случила се в България. Много интригуващ е и фактът, че рисунките са направени на оригинална хартия на болницата в Роаян (Франция). Кой е Фридрих Шмидбауер? Защо е направил тези рисунки? Как те са се оказали в тази книга? Какво означава текстът, над който се намира «golden spitz», както авторът го е назовал. Какъв е този луноход? И преди всичко какви са тези тайнствени силуети, най-напред описани от Красимира и нейните приятели като светлинни силуети, и нарисувани от Фридрих Шмидбауер във Франция. Може би става дума за медиумни рисунки. Сигурно Фридрих Шмидбауер ги е нарисувал без задължително да разбира тяхното значение, воден от силна интуиция или в бидейки в особено състояние, което пък обяснява някои екстраполации и несъответствия (обкръжаващата обстановка, предметът, който първият силует държи в лявата си ръка, луноходът, луната като гледна точка за наблюдение…, които са нарисувани, но за които очевидците не говорят.) Оригиналните рисунки се намират във Франция. Все още никой не е намерил каквото и да било обяснениена тази загадка. 

Гийом/Guillaume, 

ЛИНКОВЕ:

Линк за сваляне на рисунките от интернет в pdf във високарезолюция: http://pdf.lu/5Po0/
Линк към издателството на книгата на френски « БабаВанга, най-голямата пророчица на  XXвек» http://www.editions-astree.fr/ Разказът за товаявление на стр. 124 - 126
Линкове на френски и английски език: други версиина разказа на тази мистериозна история на светлинните силуети в България: http://www.geepi.fr/...
http://www.bulgaria-france.net/...
http://www.erenouvelle.fr/...
https://www.facebook.com/...
http://artazy.over-blog.com/...
Линк заБаба Ванга: http://en.wikipedia.org/wiki/Baba_Vanga 

РИСУНКИ:

Нарисувани от Фридрих Шмидбауер/Friedrich Schmidbauer
Надпис под символа: «IM ZEICHEN DES GOLDENEN SPITZ»
Надпис над двете небесни тела: «ATLANDIS»

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство