На дъното сме по качество на живот, здраве, върховенство на правото и медийна свобода, по корупция – на върха

Процесът на сближаване между новите и старите страни членки на ЕС губи скорост и сякаш е оставен да се движи по инерция. Този процес е бил най-динамичен през периода 2011 – 2014 г., след което настъпва забавяне и дори обръщане на посоката в развитието на някои от новите страни-членки.

Това показват резултатите в Индекса на настигането за 2019 година, обобщени в доклад, озаглавен „Да караш на изпарения“, пише offnews.bg.

Индексът на настигането се актуализира ежегодно от 2011 г. насам и се подготвя от Институт „Отворено общество“ – София. Индексът регистрира процесите на сближаването и раздалечаването в Европа като измерва представянето на 35 страни: държави-членки на ЕС, страни-кандидати и потенциални кандидати за членство в ЕС, като се използват 47 индикатора в четири категории „Икономика“, „Качество на живот“, „Демокрация“ и „Управление“.

В Индекс 2019 петте най-добре представили се страни по цялостен резултат са Дания (1 място с 71 точки), Швеция (2 място с 70 точки), Люксембург (3 място с 70 точки), Холандия (4 място с 70 точки) и Финландия (5 място с 69 точки) в класацията на 35 страни по скала от 100 до 0 точки (най-висок до най-нисък резултат). В дъното на класацията по цялостен резултат са Босна и Херцеговина (35 място с 18 точки), Турция (34 място с 22 точки), Северна Македония (33 място с 25 точки), Албания (32 място с 25 точки) и Сърбия (31 място с 29 точки).

България е на 29-о място с 36 точки в цялостната класация. Страната се представя най-добре в категориите „Икономика“, където е на 28 място с 40 точки и „Управление“ – също на 28 място, но само с 38 точки. Най-лошо е представянето на България в категорията „Качество на живот“, където е класирана на 30 място с 29 точки. В „Демокрация“ страната е на 29 място с 35 точки.

Индекс 2019 показва значителната разлика между най-добрe представящите се страни, които са в Северна и Западна Европа и тези, които изостават и се намират в югоизточната част на континента.

И докато много от различията в Европа по осите Изток-Запад и Север-Юга да остават видими, Индекс 2019 показва, че те не е задължително да се приемат за даденост. Процесът на настигането дава възможност на редица нови страни-членки на ЕС (наречени ЕС10+1) да се представят наравно или дори да изпреварят редица от старите страни-членки на ЕС (наречени ЕС15+2). Проблемът е, че през последните години процесът на догонване запазва динамика само за някои нови страни-членки на ЕС и само по отношение на някои категории, докато при други се наблюдава стагнация.

Три страни от групата ЕС10+1 – Естония, Чехия и Словения – представляват най-добрите примери в процеса на настигане, като те достигат най-близо до желаните средни нива на страните от ЕС15+2 и се представят много по-добре от останалите нови страни-членки. Естония е на 13 позиция с 57 точки, следвана от Чехия (14 място) и Словения (15 място), като и двете страни са с 55 точки.

Индекс 2019 също така за поредна година показва, че сближаването не е задължително еднопосочен процес и регистрира случаи на раздалечаване, което се вижда в категориите „Демокрация“ и „Управление“. В „Демокрация“ Унгария отбелязва значителен спад от 6 позиции и от 15 точки в сравнения с класацията през 2011 година като пада до 28 позиция през 2019 г, докато Полша губи 6 позиции спрямо 2011 г. и пада до 24 място през 2019 г. В сравнение с 2011 година и двете страни губят по 2 позиции всяка в категорията „Управление“.

Като цяло новите страни-членки са още далеч от най-добре представящите се стари страни-членки на ЕС. Средните резултати на новите страни-членки са най-близо до желаните средни резултати на старите-страни членки в категорията „Икономика“ и са по-отдалечени в категориите „Качество на живот“, „Демокрация“ и „Управление“.

Това подсказва, че настигането в „Икономика“ изглежда е сравнително по-лесно, отколкото превръщането му в успех при други по-сложни системи.

Съществени различия в Индекса на настигането се наблюдават не само между новите и старите страни-членки, но и между отделните нови страни-членки на ЕС. Това е особено видно по отношение на неравенството. При индикатора за неравенство (коефициент на Джини) Словакия е на 1 място, Словения е на 2 място, а Чехия е на 3 място, като това са страните с най-малко неравенство сред включените в индекса 35 европейски държави. В същото време България (34 място от 35), Литва (33 място) и Латвия (30 място) са сред страните с най-високо регистрирано неравенство на континента.

Клъстерният анализ, който разделя страните на групи с подобни характеристики, показва ясни географски модели, както е илюстрирано на картата с цялостен резултат. Всички изоставащи страни, попадащи в клъстерите от 4 до 6 в дъното на класацията, са концентрирани на Балканите или около тях, докато никоя страна от региона не попада в по-добре представящите се клъстери от 1 до 3. Това показва, че през 2019 година основното разделение в Европа не е по оста Север-Юг или по оста Изток-Запад, а е между Балканите и всички останали.

Сравнението между клъстерите в Индекс 2011 и Индекс 2019 по цялостен резултат показва, че новите страни членки на ЕС като цяло са успели да се „дипломират“ и да се прехвърлят в по-добре представящи се клъстери, като догонват редица стари страни-членки и оставят последните два клъстера на страните кандидатки за ЕС в Югоизточна Европа. Този положителен процес обхваща и България и Румъния. Въпреки че като цяло Балканите остават най-изоставащия регион в Европа, страните-членки на ЕС в района се представят по-добре от останалите страни в региона, които са извън ЕС. Ако през 2011 година по цялостен резултат в Индекса на настигането България и Румъния са попадали в един клъстер със страни извън ЕС като Сърбия и Северна Македония, то през 2019 те се местят един клъстер по-нагоре и вече с в компанията само на страни-членки на ЕС, сред които Унгария, Хърватия и Гърция.

България

Икономика: Най-високата позиция в класирането България заема по индикатора „Държавен дълг“, като е на 3-то място сред 35 страни, с третото най-ниско ниво на държавен дълг спрямо брутния вътрешен продукт на страната след Естония и Люксембург.

Кредитен рейтинг: България е на 22 място с 41 точки. В „Изследвания и развитие (R&D)“ страната е на 24-о място с 39 точки, като това се измерва чрез два под-индикатора – за високотехнологичен износ и брой патенти на глава от населението.

Вътрешен конфликт и престъпност: индикаторът е част от категория „Управление“, където страната ни заема 20-о място с 52 точки, като за измерване на този индикатор се използват два под-индикатора („Индекс за мир“ и статистика за убийства на глава от населението). В индикатора „Електронно участие“, част от категорията „Демокрация“, България заема 16 място с 56 точки.

Доброто представяне на България изглежда свършва дотук. Има редица индикатори, по които сме на едни от последните места в класацията.

Корупция: България е на 30-о място с 28 точки, като за измерване се използват два различни под-индикатора от изследванията за корупцията на „Прозрачност без граници“ и на Световната банка.

Върховенство на правото: страната ни е също на 30 място с 25 точки.

Здраве: България заема 33-о място с 23 точки. Този индикатор включва няколко подиндикатора: очаквана продължителност на живота, очаквана продължителност на живот в добро здраве, качество на здравеопазването и детска смъртност.

Медийна свобода: България заема 31-о място с 29 точки. За измерването на този индикатор се използват индексите за медийна свобода на Freedom House и „Репортери без граници“.

Според клъстерния анализ, България е в 4 клъстер по цялостен резултат, заедно с Унгария, Хърватия, Гърция и Румъния.

В категориите „Икономика“, „Демокрация“ и „Управление“ България също е в 4 клъстер. В категорията „Икономика“ България е в една група с редица страни, сред които Кипър, Испания, Унгария, Румъния и Хърватия. В „Демокрация“ България е заедно със страни като Румъния, Хърватия и Унгария.

В „Управление“ България е в компанията на Гърция и Румъния.

Представянето на България е най-лошо в категория „Качество на живот“. В тази категория страната ни е в 5 клъстер, заедно с Румъния и кандидатките за членство Черна гора, Турция и Сърбия.

Данните използвани в Индекс 2019 обхващат периода преди започването на пандемията от COVID-19 и данните и резултатите в доклада отразяват ситуацията в Европа преди свързаната с нея здравна, икономическа и социална криза.

Оф нюз

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: http://onovini.eu/

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...