Няма кадри за армията. Българите готови да мрат за държавата на управляващите само от смях? Вдигат пенсионната възраст с още 3 години

Министерството на отбраната предлага максималната възраст за постъпване в армията да се увеличи в проект за промени в Закона за отбраната, обявен за обществено обсъждане. 

В момента максималната възраст за постъпване на военнослужещи е 28 години, а планът на ведомството е тя да се увеличи до 40 години.

Причината е липсата на кадри в армията. 

Мотивите за промяната са, че в определени военни формирования войнишкият, както и офицерският състав, са на критичния минимум поради постоянно намаляващия човешки ресурс в резултат на демографската криза.

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов обича за говори за връщане на казарма и за въвеждане на доброволна казарма, но 

Предприетите от 2015 г. мерки са били с ограничени положителни въздействия. 

Миналогодишната кампания за набиране на хора показала, че дори имало желаещи над 28 години да постъпят в армията. Миналата година за първи път в армията постъпиха повече хора, отколкото напуснаха. Въпреки това има недостиг на около 5000 души. 

Пенсионерите ще могат да работят още 3 г. 
В проекта за промени се предлага още пенсионирани военни да могат да работят на своята длъжност още 3 години. 

Предлага се това да се прилага, ако за длъжността няма хора, а позициите са особено важни за изпълнение на задачите на въоръжените сили.

Така ще бъдат спестени и средства за изплащане на пенсиите. 

В момента за пенсия в армията се изискват поне 18 години действителен стаж като военен и навършени 53 г и половина към 2020 г, като годините за пенсия се увеличават до 55 г. с два месеца годишно.

Военни от летателния или водолазния състав и парашутисти имат право на военна пенсия при навършване на 43 г. 

Мандатност за офицерите

Министерството предлага и мандатност за престояване на длъжност за висшите офицери, за да не бъдат компрометирани и способностите на системата за командване и управление. 

Освен това се предлага военните с ранг над „полковник“ (капитан I ранг), които са на длъжност повече от 4 години и откажат да бъдат преназначени на друга предложена им длъжност в същото или по-високо длъжностно ниво, да продължават да заемат длъжността си за срок от 1 година.“ 

На военна служба ще се приемат кандидати не по-възрастни от 40 години, независимо дали са офицери, сержанти или войници. 

Промените предвиждат още военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание „полковник“ (капитан I ранг), които са на длъжност повече от 4 години и откажат да бъдат преназначени на друга предложена им длъжност в същото или по-високо длъжностно ниво, продължават да заемат длъжността си за срок от 1 година.

След това се уволнява. Придобитата квалификация продължава да бъде изискване за назначаване на по-висока длъжност, но на първо място вече няма да е тя, а интересът на службата.

Пределната възраст за военна служба: 

на войниците (матросите) става 49 години,

на сержантите (старшините), офицерските кандидати и младшите офицери - 58;

на офицерите със звание "майор" ("капитан III ранг") - 58 години;

на офицерите със звание "подполковник" ("капитан II ранг") - 58 години;

на офицерите със звание "полковник" ("капитан I ранг") - 59 години;

на офицерите със звание "бригаден генерал"- 61 години;

на офицерите със звание "генерал-майор" ("контраадмирал") - 61 години;

на офицерите със звание "генерал-лейтенант" ("вицеадмирал") - 62 години и

на офицерите със звание "генерал" ("адмирал") - 65 години. 

А пределната възраст за офицерите с военно звание "полковник/капитан I ранг", които заемат длъжност, за която се изисква хабилитация става 65 години. 

Промените трябва да бъдат одобрени от МС и парламента, а срокът за общественото обсъждане на предложенията е две седмици.

Източник/ци: http://epicenter.bg/

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

ДЕВЕТ КОМЕНТАРА ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...