Адвокати сезират Комисията по дискриминация за думите на Горанов „маргинали“ и „социално изолирани“

.
Владислав Горанов

Адвокати сезираха Комисията по дискриминация за думите, които финансовия министър Владислав Горанов изрече вчера на пресконференция „маргинали“ и „социално изолирани“ по повод икономическите мерки на правителството за борба с коронавируса.

До този момент към Комисията са се обърнали адвокатите Албена Белянова и Николай Хаджигенов. В сигнала на Белянова се посочва следното:

 УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ,

На 24.03.2020 г. по време на пресконференция в Министерския съвет за  икономическите и социални мерки, които се предприемат от правителството за борба  последиците от COVID-19, г-н Владислав Иванов Горанов – министър на финансите каза следното:

„Държавата не е създала социалната си система по повод на кризата. Имаме една доста модерна социална система, която разглежда всички възможни хипотези. Тези граждани, които до вчера са работили и имат осигурителен доход и осигурителен принос към системата, но работодателят ги е освободил, попадат веднага в обхвата на риска „безработица“, който е покрит социално-осигурен риск, и то не за месец или два. Тези български граждани, които са социално слаби, продължават да се ползват от системата на социална закрила, която не съществува при и по повод на кризата. Тези български граждани, които заедно с работодателите си се опитат да запазят правоотношенията си в следващите няколко месеца, но по повод на кризата изпитват затруднения, техният работодател ще получи помощ от държавата, за да ги запази и за да получат 100 % възнаграждения. Тези български граждани, които са маргинали и не попадат в нито една от описаните хипотези, те са социално изолирани и едва ли можем много да направим за тях; те по-скоро спазват препоръките на медицинския щаб.“

Самоосигуряващите се лица не попадат в „нито една от описаните (от г-н Владислав Горанов) хипотези“.

Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са: лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност, като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; земеделските стопани и тютюнопроизводители, регистрирани по съответния ред.

Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

Само действащите адвокати в Република България – самоосигуряващи се лица, сме над 13 000. Независимо от получения през съответния месец доход, минималният размер на задължителните осигурителни вноски (за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт), които внася всяко едно самоосигуряващо се лице в държавния бюджет е 193.98 лева.

С думата „маргинал“ (от латински margo – край) се описва човек, който се намира на границата на различни социални групи, системи, култури, намиращ се под влиянието на противоречащи си норми, ценности и т.н. ;периферен, изхвърлен, на границата; не достатъчно ангажиран или напълно изключен от дейността на социалните институции: икономически, културни, политически. Социалните науки смятат, че маргиналите са вид излишен материал на обществото, който изисква строг контрол, мониторинг и изисква изработване. Това е негативно явление на обществото, което показва неизправности, заболявания в рамките на обществото.

Самоосигуряващите се лица сме ангажирани от институциите да заплащаме данъци, такси, осигуровки и т.н. и е недопустимо да бъдем характеризирани като маргинали и социално изолирани само защото нямаме „работодател“, който да ни е освободил или да изпитва затруднение по повод на кризата или не сме социално слаби.

Като самоосигурявящо се лице считам, че с определянето ми като „маргинал“ и „социално изолирана“ и изключването ми от българската социална система г-н Владислав Иванов Горанов – министър на финансите наруши правата ми, гарантирани от Закона за защита от дискриминация, като намирам, че спрямо мен е налице тормоз и дискриминационно третиране, основано на белезите по чл. 4, ал. 1 Закона за защита от дискриминация - лично или обществено положение.

Словесно изразеното от г-н Владислав Иванов Горанов – министър на финансите накърни достойнството ми, създаде принизяваща, унизителна, обидна и застрашителна среда и подкопа вярата ми в добросъвестността и безпристрастността на държавните институции. В момент на безпрецедентна здравна, социална и икономическа криза третирането ми като излишна за обществото и поставянето ми в особено неблагоприятно положение от страна на лице, заемащо висша публична длъжност, е безспорно нарушение на правото ми на равенство пред закона и равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ,

Моля да образувате производство и, след като установите верността на изложеното, да постановите решение, с което на основание чл. 65, т. 1 и т.2 от ЗЗДискр. да установите извършената от г-н Владислав Иванов Горанов – министър на финансите спрямо мен, като самоосигуряващо се лице, прояви на дискриминация.

ДОКАЗАТЕЛСТВЕНО ИСКАНЕ: Моля да изискате от Министерския съвет аудио записа от проведената на 23.03.2020 г. пресконференция.

Най-важното за оцеляване от ККП-вирусът (Ухан вирус)

Източник/ци: https://frognews.bg/o

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...