Фрог: Ако приемем отговорите на ”Държавния резерв” за достоверни, следват още по-неприятни въпроси!

.

Ако приемем отговорите на Агенцията за достоверни СЛЕДВАТ ОЩЕ ПО -НЕПРИЯТНИ ЗА ТЯХ ВЪПРОСИ. Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременни запаси регламентира ясно и недвусмислено задълженията на Агенцията.

Това обясни във Фейсбук Румяна Ченалова по повод отговора на "Държавния резерв" относно публикация на Фрог нюз, че жизненоважни апарати за обдишване, които са обявили за продан през Стоковота борса  дни преди кризата с коронавируса у нас, са много стари.  

От отговора на "Държавния резерв", подчинен на МС, произтичат още по-важни въпроси, които касаят живота и здравето на целия български народ. Ето  какво пише Ченалова:

1. Кога е правено последното предложение за промяна на номенклатурните списъци?

2. В годишните отчети посочвано ли е, че медицинската апаратура е стара и негодна?

3. В ежегодните планове по чл.10 ал.2 от Наредбата предвиждано ли е попълване и обновяване на тази категория резерви?

4. Постоянната комисия по чл.14 от Наредбата извършвала ли е проверки по качественото състояние на запасите, изготвяла ли еежегодни предложения за обновяване или освобождаване с възстановяване на съответните мед.апарати и консумативи?

5. Ако съответните артикули са стари и негодни, защо не са освободени или бракувани по реда на чл.16 от Наредбата?

6. Изпращани ли са годишни отчети на МС за състоянието и наличностите на ДР и ВВЗ?

7. Държавните резерви и военновременни запаси са стоки и суровини, които се съхраняват в състояние да бъдат използвани във време на бедствие и война? А не с изтекъл срок, негодни и дори опасни.

Държавна агенция ДРВВЗ очевидно твърди, че не е поддържала резервите и запасите според предназначението им - да бъдат годни за ползване за нуждите на националната и обществена сигурност в извънредно или военно положение. Не е изпълнила и законовите си задължения да ги освободи или бракува и замени с нови.

Всъщност отговора на Агенцията е: Медицинската апаратура е стара и негодна, защото от години не изпълняваме задълженията си да я бракуваме и заменим с нова.
Ако това беше направено СЕГА БЪЛГАРИЯ ЩЕШЕ ДА РАЗПОЛАГА С 500 АПАРАТА ЗА БЕЛОДРОБНА ВЕНТИЛАЦИЯ.

А контрола упражнява Министерския съвет!

Хипотезите са две:

1. Агенцията казва истината. Апаратите са негодни, затова сме ги продали. (Кой и защо купува негодни и опасни апарати?) Нямаме като държавен резерв нови, толкова необходими в условията на пандемия, защото години наред не сме си свършили работата да ги заменим.

2. Агенцията не казва истината. Апаратите са годни за употреба, но някой е наредил да бъдат продадени. Пак няма апарати за населението, което е на прага на сериозна пандемична обстановка.

И в двете хипотези българските граждани са жертва на безхаберие и престъпна безотговорност.


Източник/ци: https://frognews.bg/n

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

ДЕВЕТ КОМЕНТАРА ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...