Още ГЕРБ: Загубите при водата поравно между съседите! Идва с таксата “Водомер”

Водомер

Собственици на необитаеми жилища ще бъдат ощетени.

Разликата при водата между отчетите на общия и индивидуалните водомери да се разделя между съседите в етажната собственост.
Идеята е обсъждана в работна група в регионалното министерство, с идеята за такса на всеки индивидуален водомер, съобщи ресорният министър Петя Аврамова по време на парламентарния контрол.

Разпределението е възможно, ако потребителите са осигурили достъп за ранен отчет през последната година и измервателните им уреди са изрядни.

Срещу предложението на ведомството е имало възражени тъй като ще бъдат ощетени собствениците на необитаемите имоти. Друго предложение е етажната собственост на общо събрание да може да вземе решение как да разпределя разликите, но водомерите отново трябва да бъдат изрядни, каза Аврамова. В момента според наредбата за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, изразходваното количество вода се разпределя между потребителите в етажната собственост след отчитане на индивидуалните и общия водомер, като в разпределението се включват разходите на сградата и загубите. Разликата в отчетите на главния водомер и уредите в отделните имоти се разделя пропорционално спрямо консумацията на отделните жилища.

В парламента регионалният министър коментира, че проектът на Закон за водоснабдяване и канализация ще бъде представен за обществено обсъждане в срок до 15 май тази година и след приемането на му ще бъде направен анализ на поднормативната уредба, свързана с него, като ще бъдат предприети съответните действия за изменение, допълнение или създаване на нови подзаконови актове, включително и наредбата за водоснабдителните и канализационните системи.

Петя Аврамова припомни, че миналата година са били приети промени в наредбата, насочени към оптимизиране на част от процесите на инвестиционното проектиране и намаляване на административната и финансова тежест

Създадена е изрична уредба възложителите да разполагат с механизъм за заявяване получаването на необходимите за инвестиционен проект изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества, едновременно с искането за издаване на визата за проектиране.

След последните промени има възможност отчитането на общия водомер да се извършва в присъствието на домоуправителя. „С приемането на новия закон и промените в наредбата трябва да се намерят механизми за решаване и на наболелия в общественото пространство проблем с разпределението на водата, която се отчита от общия водомер в сградата“, допълни министърът.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://www.informiran.net/

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

ДЕВЕТ КОМЕНТАРА ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...