Спрете – продадохте и предадохте всичко българско и източноправославно

С любезното съдействие на Боил Банов и Министерството на културата, разбира се. Безродни и духовни инвалиди , влиянието на "ислямското изкуство" в България се изразява в безброй опожарени манастири, обругани икони . Това е била масова практика .

Коментар: Дарина Гочева, ФБ

Продадохте и предадохте всичко българско и източноправославно. Подготвят изложба в Лувъра , която да представи "„взаимодействието“ между ислямското и християнското изкуство по нашите земи" , и то в отдел „Ислямско изкуство“, а кураторката Шарлот Мори е специалист османист.

С любезното съдействие на Боил Банов и Министерството на културата, разбира се. Безродни и духовни инвалиди , влиянието на "ислямското изкуство" в България се изразява в безброй опожарени манастири, обругани икони. Това е била масова практика. За намерените средновековни икони и възрожденски щампи в Златоградската църква организирах дарителска кампания, с цел реставрация и експозиция. Почти всички икони бяха ОБГОРЕНИ И С ИЗВАДЕНИ ОЧИ.

Толкова за "благотворното влияние на ислямското изкуство". Боянов, Боиле, ти си позор за славното име, което носиш. И помни - Захари Зограф те гледа през извадените очи на Свети Атанасий. 

Източник: ploshtadslaveikov.com

Третата българска изложба в Лувъра, която ще се проведе през лятото на 2020 г., ще представи българското изкуство от XVI до XVIII век като повлияно от османското присъствие по нашите земи, заяви в пространно изложение директорът на Института за изследване на изкуствата към БАН доц. д-р Емануел Мутафов.

В сайта на института към БАН доц. Мутафов твърди, че се е свързал с кураторката на изложбата Шарлот Мори, за да окаже съдействие като експерт по християнско изкуство по молба на Министерство на културата. Така е научил за концепцията на изложбата – да се покаже „взаимодействието“ между ислямското и християнското изкуство по нашите земи.

Припомняме, че през декември 2019 г. директорът на Лувъра Жан-Люк Мартинез в писмо до министър Боил Банов потвърди провеждането на изложбата с работно заглавие „Изкуство и култури в България (XVI – XVIII век)“. Какво точно е концепцията на експозицията, не беше уточнено.

Сега доц. Мутафов допълва информацията с подробности. Според него мястото за провеждане на изложбата е в едно от подземията на Лувъра, в отдел „Ислямско изкуство“, а кураторката Шарлот Мори е специалист османист.

„Колегата вече е направила проучване и е събрала фотоси на артефакти от български колекции, сред които фигурират икони и църковна утвар. Подборът им обаче е тенденциозен и се базира на трудно доказуемата теза, че в някои от декоративните си елементи тези култови предмети са повлияни от съвременното им ислямско изкуство“, казва в публикацията си доц. Мутафов.

Директорът на Института за изследване на изкуствата към БАН е специалист по средновековно и възрожденско изкуство. Според експертното му мнение, търсените от кураторката „взаимодействия“ липсват, а ако се намерят някакви връзки, то те са на декоративно ниво и „не влияят върху взаимоизключващата се религиозна същност“.

„Арабски мотиви се появяват в украсата на византийски ръкописи още през XII в., но преминават в изкуството на другите православни народи силно променени и вече загубили ислямската си същност, т.е. подобни силно ограничени взаимодействия не са и директни. През същия период се появява и т.нар. псевдокуфическа украса по външните стени на византийските храмове, но тя наподобява арабско писмо, за да отблъсква злото, т.е. има апотропейна функция, чийто адресат е ислямската заплаха. Предметите от бита пък, каквито предстоящата изложба също има намерението да покаже, е трудно да се предположи на какви ползватели са принадлежали“, пише доц. Мутафов.

Според него в изложба, ограничена в периода XVI – XVIII в., не може да бъде представено светско изкуство, тъй като точно по това време българското население е бедно, без свое монетосечене, без търговски контакти извън империята. Единствените представителни артефакти от този период могат да бъдат намерени в църквите, които са християнски и не търпят друговерски влияния.

„В действителност, идеята на г-жа Мори е да покаже, че по българските земи са живели и творили мюсюлмани през периода XV – XVIII в., а тяхното изкуство е повлияло не само бита на подвластните православни християни, но и е навлязло в интимната сфера на религиозния им живот. Затова иска да предложи паралели в украсата на корани и напрестолни евангелия, което освен светотатство е и дълбоко погрешно от научна гледна точка, защото ислямът е аниконична религия, която точно през разглеждания период е агресивна към християните в Османската империя“, продължава доц. Мутафов.

Като директор в сериозна държавна институция той изказва удивлението си, че българската държава подкрепя подобна изложба, която не носи ясно послание към широката общественост.

„Представете си, Руската федерация би ли се представила в Лувъра с изложба, посветена на културните взаимодействия между руси и монголотатари в периода на присъствието на Златната орда на територията на Киевска Рус за около 250 г. (1237 – 1480); Република Гърция би ли представила влиянието на немската култура върху гръцкия бит и изкуство в периода на окупацията през 1941–1944 г.?“, пише експертът.

Мутафов твърди още, че половината от планираните да гостуват в Париж 60 експоната от български колекции няма да бъдат свързани с бита и изкуството на християните по нашите земи. По думите му, до иконите ще се излагат ятагани, чердженца за намаз, ибрици и корани, за да се докаже колко мирен, та дори и взаимопроникващ на художествено ниво е бил животът на културите из тези османски територии през XVI – XVIII в.

Не е ясно, отбелязва доц. Мутафов, дали има определен научен комитет на изложбата и какво е неговото мнение поне относно заглавието ѝ „Изкуство и култури в България XVI – XVIII в.“, тъй като понятие „България“ през споменатия период не съществува, а може да се говори само за български земи под османска власт…

В писмото си директорът на ИИИзк-БАН отправя следния призив:

„Приканвам архиереите от Българската православна църква, както колегите от музеи, библиотеки, институти и галерии, до които е адресирано писмото на министъра на културата с изх. № 91-00-15 от 05.07.2019 г., да не предоставят експонати за предлаганата от г-жа Шарлот Мори изложба. А въз основа на гореизложеното призовавам министър Боил Банов да откаже институционално участие в изложба с подобна концепция, предлагайки да се изготви идея за изложба „Християнско изкуство от българските земи през XV – XIХ в.“ с участие на куратор и от българска страна, както да изиска от Лувъра да бъде определено контактно лице куратор, който има поне докторска степен. Предлаганата изложба може да се реализира в департаментите „Живопис“ или „Скулптура“ на музея „Лувър“.“

Д-р Емануел Мутафов е завършил история и археология в Атинския университет, доцент е по средновековно и възрожденско изкуство.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://www.lentata.com/

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...