Полуграмотният магазинер Григор Шопов командва 30 години Държавна сигурност

.
5. Тодор Живков и Григор Шопов – 1949 г.

Никога няма да се примиря с разпространяващото се като зараза от известно време мнение, че някогашната Държавна сигурност била едва ли не цитадела на интелекта, професионализма и защитата на националните интереси на страната ни.
 

Истината е точно обратната – в това антибългарско учреждение са работили хора, които са се заклевали във вярност на московската клика БКП, следвали са плановете – едногодишни и петгодишни – за пълно единодействие с КГБ, а защитата на националните интереси е била последната им грижа. Даже не е имало такова понятие – изчел съм хиляди документи от архивите на ДС и БКП и никъде, на нито едно място, по никакъв повод не съм забелязал да се проявява заинтересованост за българите и националните им интереси.

В поредица от няколко текста, единствено и само на основата на разсекретени документи ще докажа, че това е един от най-грандиозните митове в най-новата ни история. Да ме прощават тези, които вярват в него, но според мен те с чисто сърце  могат да бъдат обявени за единица мярка за себеунижение. Започвам с ген.-полковник Григор Шопов – комунистическият безродник, който започва работа в МВР на комунистическа България през 1951 г., от 1960 г. е зам.-министър, а след 1973 г. вече е първи зам.-министър на вътрешните работи. Там той близо тридесет години отговаря за ДС и за целия терор срещу българските граждани в страната и българската емиграция на Запад.

Притежавам копие на личния архив на Григор Шопов и след като съм прочел и видял всичко там /вкл. всичките му ръкописни бележки през годините в личните му тефтери и дневници /, без грам съмнение мога да твърдя, че е бил видимо полуграмотен, нискообразован, с престъпно мислене и поведение човек, изцяло предан само на диктатора Тодор Живков и терористичната банда БКП. Това е истината и няма нито едно доказателство за обратното.  Тези трябваше да бъдат съдени и осъдени за престъпления срещу нацията и държавността. В сбъркана България днес им пеят дитирамби – няма такъв унизителен  срам другаде, повярвайте ми! 

Какво показва архивът на Григор Шопов? Доста различни неща от написаните в разните панегирици за него. Както пише в автобиографията си, още в ранните си ученически години е пасял „овцете и другия добитък на семейството“.  По-късно става каруцар, пренася пясък от Панчарево до София и едва завършва като частен ученик. През 30-те години става магазинер /закупчик / в потребителската кооперация, а няколко години по-късно е книговодител,  касиер-счетоводител и накрая, в навечерието на 9 септември, е счетоводител на кооперацията в Панчарево. Член е на компартията от 1936 г. Когато човек се запознае с ръкописите на  този човек, писани през различните години, може само да остане поразен от демонстративната полуграмотност, която избива като въшка на чело.

Личните му бележници, дневници и тетрадки са изпълнени с многобройни правописни грешки, изключително лош или направо невъзможен за разчитане почерк. Имаш чувството, че е писано от човек с ментални проблеми. И всичко това въпреки изминалите години в  различни курсове и партийни школи. Веднага след комунистическият преврат на 9 септември Григор Шопов става директор на бившата банка в Панчарево, превърната през 30-те в кооперация. Отварям скоба – бъдещият шеф на МВР и ДС не е изключение що се отнася до неграмотността и липсата на системно образование. Дивата необразованост на комунистическите кадри след 9 септември 1944 г. се цени сред тези типове като достойнство. Получава се своеобразна номенклатурна „меритокрация“, но с обратен знак – сред тях основният фактор за издигането е да притежаваш всичко това, което в нормалните държави представлява бариера, спънка за заемане на публични позиции. Съдете сами – в изключително рядкото социологическо изследване „Партизаните – мит и реалност“ на д.и.н. Донко Дочев /живее и работи в Пловдив/, четем следните данни за образователното равнище на комунистическите функционери: неграмотни – 0,57 %; начално – 11.08 %; начално незавършено – 0.57 %; основно – 44.68 %; основно незавършено – 3.46 %; средно – 11.26 %; средно незавършено – 15.48 %; средноспециално – 3.71 %§ средноспециално незавършено – 1.51 %; полувисше – 0.57 %; полувисше незавършено – 0.13 %; висше – 1.57 %; висше незавършено – 4.34 %; военно – 0.00 %; не отговорили – 1.07 %.
(Донко Дочев, „Партизаните – мит и реалност“, Пловдив, 2004, стр. 117).
В друга своя книга същият автор дава следните портрети на номенклатурни кадри в Пловдивско: Гочо Грозев, наследява Васил Марков на поста първи секретар. Третокласно образование….

Тодор Звездов, образование – VI гимназиален клас…Коста Чекеларов, секретар на ГК на БРП /к/. Начално образование /IV-то отделение/. В една характеристика за него от това време пише: „Няма отношение към работата си. Държи като удавен за мнението си, без да мисли дали е право, или не. Няма критерий – налучква нещата. Груб в отношенията си. Обича да командва  и да се налага. Много разсеян и мързелив. Несериозен и в много случаи смешен…Кирил Савов, секретар на ГС на БРП /к/. Третокласно образование…Никола Балканджиев, третокласно образование…Коста Ламбрев, третокласно образование…С основно и прогимназиално образование бяха и останалите секретари на областния и градския комитет на партията, секретарите на околийските комитети, както и ръководствата на ОФ, профсъюзите и другите масови организации…Още по-незавидно бе качеството на стопанските ръководни кадри. С начално и прогимназиално образование бяха директорите на фабрики Методи Рибаров, Мара Тотева, Янко Киречев, Пано Видев, Диньо Станковски и др. Отговорна партийна  и държавна работа заемаха Коста Мавров – с III-ти клас, Гаврил Матиков – с III-то отделение, Димитър Шейтанов – с IV- то отделение, Атанас Турдичен – с IV-то отделение, Жечка Грозева – с IV-то отделение, Тодор Костов – с IV-то отделение, Солунка Илчева – I-ви клас, Тодор Пройчев – с III-то отделение, Тодор Костов – с IV-то отделение и много други.“ 

(Донко Дочев, „Провинциалният тоталитаризъм“, Пловдив, 2007, стр. 231-236). 

В подобна компания Григор Шопов е като потвърждение на правилото – такъв е бил принципът на рекрутирането на функционерите в различните ведомства на тоталитарна България. Подбирани са полуграмотни, необразовани, лишени от скрупули и морал типове, които без колебание да провеждат терористичната политика на БКП. Григор Шопов завършва вечерния университет по марксизъм-ленинизъм. Сещам се за завършилата „научен комунизъм“ в Москва през 80-те моя преподавателка в СУ „Климент Охридски“ Мария Пиргова. Днес преподава политология. Когато ни се представяше през 1990 г., тя казваше неизменно: „Завършила съм „научен комунизъм“, тоест нищо не съм завършила“. И при Григор Шопов е същото.

През 1972 г. Григор Шопов кара курсове във Висшата партийна школа на ЦК на КПСС – година преди да бъде назначен на мястото на другия масов убиец, Мирчо Спасов, като първи заместник-министър на вътрешните работи. От разписанието на лекциите става ясно нивото и качеството на образованието там: закономерности в развитието на партията и нарастване на нейната ръководна роля в комунистическото развитие; партийно ръководство на литературата и изкуството; опитът от работата на партийните организации по осъществяването на научно-техническия прогрес и усъвършенстването на управлението на производството; XXIV конгрес на КПСС за съединяването на постиженията на научно - техническата революция с преимуществата на социалистическата стопанска система; критика на ревизионистите и фалшификаторите на марксистко-ленинското учение за световната историческа роля на работническата класа и нейната партия; критика на съвременните буржоазни икономически теории, и т.н., и т.н, все в този див комунистически сленг. Погледнете записките на Григор Шопов от тези "лекции" - по-директно доказателство за полуграмотността на тези типове, които тероризираха страната десетилетия наред, едва ли ще намерите. Това обаче не пречи този човек 30 години да бъде зам.-министър на МВР и фактически шеф на ДС, от които 17 години да бъде несменяем първи зам.-министър на вътрешните работи и може би най-близкият човек там на Тодор Живков. Вижте какво свидетелства бившият председател на КДС ген. Ангел Солаков за него:

„Григор Шопов е отговорен за създаването на свръхсекретна организация, която е пряко подчинена единствено на първия секретар на ЦК на БКП, Тодор Живков.“ 

И още:
„Беше потаен, никога не гледаше човека в лицето, никога не можеше да бъдеш сигурен, че той мисли това, за което говори. В едно обаче бях сигурен – в предаността му към ЦК на БКП и неговия ръководител Тодор Живков.“

Точно така – цялата кариера на Григор Шопов е свързана с кариерата на диктатора Тодор Живков. Две години след като Живков става първи секретар на БКП, Григор Шопов става председател на ОНС в София. През 1960 г. за зам.-министър на вътрешните работи, където остава до напускането на МВР през 1990 г. За един кратък период – 1963-1965г. Григор Шопов става шеф на милицията. С разпореждане на Министерски съвет № 155 от 21 юли 1965 г. Григор Шопов е назначен за зам.-председател на КДС – Комитет за държавна сигурност. През 1966 г. е избран за член на ЦК на БКП, където остава до 1990 г. От 1971 г. е генерал-полковник. През 1973 г. е назначен за първи зам.-министър на вътрешните работи, тогава  е назначен и нов министър на вътрешните работи – Димитър Стоянов. В близо тричасов разговор с мен преди две години /записът на разговора е в личния ми архив/, бившият първи зам.-началник на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия в периода 1985 – 1989 г., ген. Георги Силянов, който не е давал нито едно интервю след 10 ноември разказа следното:  когато Тодор Живков готви издигането на Димитър Стоянов изпраща него, Георги Силянов, тогава служител на отдел „Военно-административен“ на ЦК на БКП, да проучи бъдещия вътрешен министър на място в района на Стражица, там където е роден Димитър Стоянов. При проучването се оказва, че бъдещият министър  е лежал в психиатрия вследствие на преживения стрес след като баща му е убит като комунистически  терорист през пролетта на 1944 г. Въпреки тази компрометираща информация обаче, Стоянов е назначен за министър. Негов първи заместник е Григор Шопов, най-верен и близък на диктатора Тодор Живков копой в МВР и ДС. Григор Шопов е отговорен за цяла поредица убийства. „На 71-ия лист от том втори на дело №9867/73 първият зам.-министър на вътрешните работи ген.-полк. Григор Шопов заповядва: „Да се вземат мерки за пресичане опитите на изменници да идват нелегално в страната за извършване терористични действия и да извеждат свои близки. Да се разработи комбинация за довеждане в страната на ИР (изменници на родината, б. а.) по този канал с цел тяхното ликвидиране или арестуване./ Христо Христов, „Мократа поръчка на ДС срещу българската емиграция“, в. Демокрация, броеве от 4.10.1999 г. до 16.10.1999 г./

След свалянето на Тодор Живков с вътрешнопартиен преврат, подготвен и осигурен от Москва, Григор Шопов напуска всички постове.  Единият от синовете му, Любомир Шопов работи първоначално в  посолството на България в Москва, където е завършил образованието си. После в софийския ГК на БКП, после в отдел „Кадри в чужбина” на ЦК на БКП. До 1 декември 1989 г. Любомир Шопов е подполковник, инспектор по строго секретния щат на Първо главно управление-ДС, зашифрован под името Любомир Стоянов Шишманов. След тази дата преминава на отговорна работа /така е написано в заповедта за уволнението му от ДС/ в МВнР. На следващата година брат му, Иван Шопов също напуска ДС. 

Григор Шопов умира през 1994 г. в страшна агония след няколко инсулта и инфаркта. „Конец – делу венец“ казват руснаците. Американецът Ралф Емерсън подсказва защо: „Всичко вземи, само си го плати“. Добре е да си мислим от време на време за тези неща, когато вземаме решения за едно или друго нещо в живота си.

Антон Тодоров

Удостоверение от кооперацията в Панчарево за работата на Григор Шопов като магазинер, книговодител, счетоводител

Записки по темата „Външна политика на НРБ“, водени собственоръчно от Григор Шопов при „образоването“ му във ВПШ в Москва

Записки по темата „Прилагане на икономико-математически методи и използване на ЕИТ в системата на управление"“, водени собственоръчно от Григор Шопов при „образоването“ му във ВПШ в Москва

Записки-мацаници от Григор Шопов в един от личните му бележници. В архива му има стотици подобни страници, от които трудно се разбира каквото и да било.

Книжката на Григор Шопов от вечерния университет по марксизъм-ленинизъм. Сещам се за завършилата „научен комунизъм“ в Москва през 80-те моя преподавателка в СУ Мария Пиргова. Та като ни се представяше през 1990 г. казваше неизменно: „Завършила съм „научен комунизъм“, тоест нищо не съм завършила“. И тук е така.

„Глутница кучета на режима“ /отляво-надясно/: Стоян Савов, Минко Минков, Ангел Карлов, Георги Аначков, зам.-министри на МВР, Нанка Серкеджиева, н-к отдел, Григор Шопов, първи зам.-министър на МВР, Димитър Стоянов – министър на МВР, Илия Кашев и Кольо Коларов, зам.-министри на МВР, Никола Лалчев, началник кабинет на министъра

Единият от синовете, Любомир Шопов /предпоследният отляво-надясно/ до 1 декември 1989 г. е подполковник, инспектор по строго секретния щат на Първо главно управление-ДС, зашифрован под името Любомир Стоянов Шишманов. След тази дата преминава на работа в МВнР.
Останалите на снимката: Димитър Стоянов, Григор Шопов, Лиляна Шопова, Тодор Живков,, Иван Шопов.

Заповед на министъра на МВР № 989, от 1 декември 1989 г., с която подполковник Любомир Григоров Шопов, преминава на отговорна работа в гражданско ведомство.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://frognews.bg/

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...