Подобряване на нравствения стандарт: нов начин да опазим природата - част 2

лотос

Снимка: minghui.ca

Част 1

Най-сериозният проблем с опазването на околната среда днес е, че тези въпроси се вземат под внимание само когато едни замърсители, или потенциални такива, биват идентифицирани. Нищо не може да се направи за тези които още не познаваме, а такъв обикновено е случаят с проблемите на замърсяване в началната им фаза. За да можем напълно да разрешим този проблем трябва да потърсим действителната причина за замърсяване на околната среда. В момента съществуват няколко общоприети причинители на замърсяването, включително бързият прираст на населението, галопиращата урбанизация, постоянно нарастващата индустриализация, и т.н.. Всички те стават едновременно.

За последния един век населението в света се е увеличило почти четири пъти. Но това нарастване на населението не би довело до директното замърсяване на околната среда ако всеки наблягаше на добродетелността и се грижеше за околната среда. Проблемът се корени по-скоро в увеличаване на междуличностните конфликти и желанието на хората да притежават. Все повече хора, подтиквани от алчност и стремеж за лични придобивки, вършат нередни неща. Човешките нравствени стандарти падат бързо и това, умишлено или не, води до увреждане на околната среда.

Урбанизацията централизира населението и може да засегне околната среда в определен район. Но концентрацията на населението на едно място означава, че населението е намаляло на друго, при което околната среда там би трябвало да се е подобрила. Но защо тогава околната среда и в рядко населените райони също е замърсена? В допълнение на това, ако се приеме, че начинът на живот на хората и методите за производство не са се променили след като те са се изместили в концентрираните райони, би следвало, че общото количество на замърсителите създадени от населението във всички райони да не се е променило. Ключовият въпрос тука е не концентрацията на населението или неговото разпределение, а това как хората живеят и какви начини за производство използват, всяко от които оказва влияние на тяхното поведение.

Днес хората използват коли и асансьори за придвижване дори на съвсем кратки разстояния. Температурата в сградите се подържа целогодишно постоянна с климатични инсталации. Тези фактори на комфорт имат своята цена: изразходване на ресурси и замърсяване на околната среда. В същото време, ресурсите на околната среда и нейният капацитет са ограничени.

Някои казват, че бързата индустриализация е главната причина за замърсяване на околната среда. Но съществуването на човека днес е зависимо от промишлеността. Най-малкото, хората трябва да произвеждат инструменти. С ръце те не могат да обработват земята, или да секат дърва. При построяване на жилищата се нуждаят например от материал, който да ги защитава от природните условия и същевременно да е прозрачен. Тези неща не съществуват в природа, а се произвеждат от хора. Ако промишленото развитие се приспособи към природните закони, тогава то няма да е източник на замърсяване. Главният проблем са насоката и степента на промишленото развитие.

В днешното общество на алчност към материалното, цялостното душевно благополучие на хората зависи от материалните стимули. Сега човек се мери само с неговото материално богатство. Хората са все по-малко и по-малко задоволени от това, което природата им дава. Те искат да използват промишлено производство, за да заменят всичко. Тази алчност причинява безкрайна експлоатация на естествени ресурси и производство на материали, които не са биологично разградими. За производството на такива материали са необходими енергия и ресурси, които не са в синхрон с околната среда, а замърсителите, отделящи се в този процес, както и неговият краен продукт, не могат да бъдат разградени естествено в природата. Такъв вид начин на производство несъмнено ще причини сериозна вреда на околната среда.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...